Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2016 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2016 roku

NWZA 2016 (31 sierpnia 2016)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku. 

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje na dzień 31 sierpnia 2016 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Porządek obrad NWZA obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybory do Rady Nadzorczej: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty (w pdf) powiązane z NWZA 2016:

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał na NWZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

 

Raporty:

Raport bieżący 15/2016

Raport bieżący 16/2016

Raport bieżący 18/2016