Fakturomat | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Fakturomat

-A +A
  1. Fakturomat Arcus

Fakturomat to oprogramowanie zastępujące ręczne przepisywanie danych z faktur papierowych oraz ich postaci elektronicznych. System sczytuje, interpretuje, sprawdza i przesyła dane do programu księgowego. Aplikacja rozpoznaje faktury krajowe i zagraniczne oraz faktury korygujące.

Na urządzeniu skanującym kładziemy fakturę lub plik faktur. Dokumenty nie muszą być w żaden sposób separowane (kodem kreskowym lub czystą kartką), gdyż system identyfikuje pierwszą i ostatnią stronę faktury.  Dane z faktur zostają automatycznie rozpoznane i zaczytane do systemu. Czynność ta zajmuje kilkanaście sekund. OCR może być zainstalowany w infrastrukturze IT klienta lub wykorzystywać usługę udostępnioną na chmurze. System interpretuje i weryfikuje zaczytane dane m.in. poprzez sprawdzanie sum kontrolnych, porównanie wyniku zaczytania z danymi w innych systemach np. w systemie F-K, GUS i VIES. Aplikacja umożliwia eksportowanie poprawnie zweryfikowanych danych do różnych formatów lub bezpośrednio do systemów F-K lub systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Pobierz katalog i poznaj wszystkie aplikacje Arcus.