| arcus.pl
Arcus Systemy Informatyczne poszerzył ofertę o efektywne przygotowanie firm do obowiązywania RODO. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku, a...
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 29 czerwca...
Wyodrębniona część T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, została połączona ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą...
ARCUS SA (15/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1
2
3
4
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Notowania akcji ARCUS S.A.

Dane dotyczące kursu akcji pochodzą z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl).
Podawane są przez GPW z 15 minutowym opóźnieniem.

Notowania (ARC)

Kurs (PLN) 2,82
Zmiana -
Zmiana (%) -
Kurs otw. 2,82
Kurs min. 2,74
Kurs max. 2,90
Wolumen 10 132

Raporty

Bieżące
Śródroczne
Roczne
2019
16-09-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (14/2019) Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. umów dotyczących finansowania działalności

22-08-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (13/2019) Umowa znacząca

27-06-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (12/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 27.06.2019 r.

Uchwały podjęte podczas Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA 

 

27-06-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (11/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ARCUS SA

Prezentacje inwestorskie