Raporty | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Raporty

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Np. 07/19/2019
Np. 07/19/2019
27-06-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (11/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ARCUS SA

27-06-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (12/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 27.06.2019 r.

Uchwały podjęte podczas Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA 

 

30-05-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA 2019.pdf

30-05-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (9/2019) Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Projekty uchwał ZWZA_2019.pdf

28-05-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (7/2019) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

Plan połączenia spółek Arcus SA oraz T-matic Systems SA_z_dnia_19.04.2019.pdf

14-05-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (6/2019) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

Plan połączenia spółek Arcus S.A. oraz T-matic Systems S.A. z dnia 19.04.2019.pdf

19-04-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (5/2019) Podpisanie planu połączenia ze spółką zależną

Plan połączenia spółek Arcus SA oraz  T-matic Systems.pdf

 

15-04-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (4/2019) Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko Energa-Operator S.A. z tytułu wykonania prac dodatkowych w związku z realizacją projektu AMI

11-04-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (3/2019) Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką zależną

05-03-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (2/2019) Umowa znacząca

30-01-2019, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

21-12-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (19/2018) Nabycie udziałów

18-12-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (18/2018) Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.

28-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (17/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Santander Bank Polska SA

24-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (16/2018) Zawarcie umowy inwestycyjnej.

19-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (14/2018) Przyjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.

 

19-09-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (15/2018) Zawarcie przez Konsorcjum Decosft SA i Arcus SA ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

28-06-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (11/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Arcus SA

Zalacznik_Akcjonariusze_5%_na_ZWZA_w_2018_roku.pdf

 

28-06-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (12/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną trzyletnią kadencję

Powolanie_Czlonkow_Rady_Nadzorczej_Arcus_SA_Zalacznik.pdf

28-06-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (13/2018) Powołanie Członków Zarządu na Kolejną Kadencję

28-06-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (10/2018) Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA

Tresc_projektow_uchwal_podjetych_na_ZWZA_Zalacznik.pdf

26-06-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (9/2018) Umowa znacząca

12-06-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (8/2018) Pozostałe dokumenty na ZWZA

FORMULARZ_dla_Pelnomocnika_2018_ZWZA.pdf

30-05-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (5/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

30510784_Pelna_tresc_ogloszenia_2018.pdf

30-05-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (6/2018) Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30511366_Projekty_Uchwal_na_ZWZA_2018.pdf

25-05-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (4/2018) Korekta do raportu rocznego za 2017 rok

30-01-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (3/2018) Termin publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

03-01-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (1/2018) Sprostowanie numeracji raportów bieżących.

03-01-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (2/2018) Odpadnięcie przesłanki do odstąpienia od istotnej umowy.

30-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (25/2017) Zawarcie istotnej umowy dostawy drukarek i urządzeń drukujących.

23-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (25/2017) Umowa znacząca

18-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (24/2017) Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A

13-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (23/2017) Umowa na 176 000 000 milionów wydruków i kopii dla mBanku

11-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (22/2017) Informacja o wniesieniu przez Energa-Operator S.A. pozwu wzajemnego dotyczącego roszczeń pieniężnych o naprawienie szkody w związku ze sporem dotyczącym realizacji znaczących umów

12-10-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (21/2017) Sprostowanie numeracji raportów bieżących.

11-10-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (19/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

11-10-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (18/2017) Przyjęcie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.

03-10-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (18/2017) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności Emitenta.

28-09-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (17/2017) Umowa znacząca.

25-09-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (16/2017) Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Energa-Operator S.A. dotyczącego roszczeń pieniężnych o naprawienie szkody w związku ze sporem dotyczącym realizacji znaczących umów.

11-09-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (1/2017) Termin publikacji raportów okresowych w 2017 roku - korekta

30-06-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (15/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w Arcus S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku

29-06-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (14/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Treść projektów uchwał podjętych 29 czerwca 2017 na ZWZA ARCUS SA.pdf

09-06-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (13/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

06-06-2017, Arcus SA, ESPI

Pozostałe dokumenty na ZWZA

Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu:  
W uzupełnieniu raportów bieżących nr 9/2017, 10/2017 Zarząd Spółki przekazuje Formularz do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza na ZWZA w dniu 29 czerwca 2017 roku.  

Załączniki (w pdf):

Formularz dla Pełnomocnika na ZWZA 2017

 

01-06-2017, Arcus SA, ESPI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

01-06-2017, Arcus SA, ESPI

Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

01-06-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA. 

31-05-2017, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

31-05-2017, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

12-05-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (7/2017) Informacja o wydaniu przez ubezpieczyciela nowej gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A.

09-05-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (6/2017) Informacja o wniesieniu przez Emitenta pozwu przeciwko Energa-Operator S.A. dotyczącego roszczeń w związku z realizacją świadczenia z udzielonej na rzecz Energa-Operator S.A. gwarancji należytego wykonania znaczącej umowy

27-04-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (5/2017) Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Energa-Operator S.A. w związku z realizacją świadczenia z udzielonej na rzecz Energa-Operator S.A. gwarancji należytego wykonania znaczącej umowy.

26-04-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (4/2017) Otrzymanie wezwania do zapłaty w związku z realizacją przez ubezpieczyciela świadczenia z udzielonej gwarancji należytego wykonania znaczącej umowy zawartej przez Emitenta

10-03-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (3/2017) Porozumienie z Kyocera Document Solutions Europe

01-03-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (2/2017) Informacja od ubezpieczyciela o zamiarze realizacji świadczenia z udzielonej gwarancji należytego wykonania znaczącej umowy zawartej przez Emitenta

26-01-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

30-12-2016, Arcus SA, ESPI
ARCUS SA (29/2016) Geotik Sp. z o.o. nowym podmiotem w Grupie Kapitałowej ARCUS.
29-12-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (28/2016) Umowa znacząca

30-11-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (27/2016) Umowa Znacząca

09-11-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (26/2016) Pozew wzajemny.

28-10-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (25/2016) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.

19-10-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (24/2016) Skierowanie do ENERGA - OPERATOR S.A. wezwania do zapłaty i zaprzestania dalszych naruszeń względem Emitenta.

10-10-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (23/2016) Umowa Znacząca

27-09-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (22/2016) Umowa Znacząca

05-09-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (21/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA: w Arcus S.A. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

31-08-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (20/2016) Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

31-08-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (19/2016) Uchwały podjęte przez NWZA.

Uchwały NWZA

03-08-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (18/2016) Pozostałe dokumenty Spółki na NWZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

02-08-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (17/2016) Korekta Raportu Bieżącego 17 w związku z błędem pisarskim.

01-08-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (17/2016) Kontynuacja współpracy z mBank S.A. w zakresie systemu druku.

29-07-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (15/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data ogłoszenia NWZA 2016

29-07-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (16/2016) Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walnne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Projekty Uchwał na NWZA

20-07-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (14/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

06-06-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

02-06-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Wykaz uchwał podjętych podczas ZWZA w dniu 2 czerwca 2016

02-06-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Załącznik: Uchwały popdjęte podczas ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 roku

18-05-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wezwanie do zapłaty

13-05-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Pozostałe dokumenty Spółki na ZWZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

13-05-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Pozostałe dokumenty Spółki na ZWZA
 

13-05-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Pozostałe dokumenty Spółki na ZWZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu Raportów Bieżących nr 7,8 i 9 Zarząd Arcus S.A. przesyła Formularz do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza na ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 roku.

13-05-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Pozostałe dokumenty Spółki na ZWZA

06-05-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

Załącznik do raportu bieżącego 7/2016

06-05-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Załącznik do raportu bieżącego 8/2016

30-03-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Zmiana systemu notowań na ciągły.

21-03-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Przystąpienie Arcus S.A. do Programu Wspierania Płynności

21-03-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Przystąpienie Arcus S.A. do Programu Wspierania Płynności

21-03-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Przystąpienie Arcus S.A. do Programu Wspierania Płynności.

18-03-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku.

Załącznik: Wykaz informacji przekazanych przez Arcus S.A. do publicznej wiadomości w 2015 roku w formie Raportu Bieżącego w ESPI

08-02-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku - korekta

04-02-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanego Członka Zarządu Spółki.

28-01-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

27-01-2016, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

31-12-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

24-11-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Korekta Raportu Bieżącego nr 25/2015 - otrzymanie bezzasadnego wezwania do zapłaty.

16-11-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Otrzymanie bezzasadnego wezwania do zapłaty.

12-11-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Umowa Znacząca

12-11-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wytoczenia powództwa przeciwko Energa - Operator S.A.

20-10-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Otrzymanie bezskutecznego oświadczenia o odstąpieniu od i wypowiedzeniu przez Energa - Operator Umowy Realizacyjnej

16-10-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wezwanie dla Energa - Operator do podjęcia negocjacji w zakresie nieważności Umów Realizacyjnych.

22-09-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Zmiany w składzie zarządu spółki zależnej.

07-08-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Umowa znacząca

07-08-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Umowa Znacząca

04-08-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Uzupełnienie informacjii na temat nowopowołanego Wiceprezesa Spółki.

Załącznik do raportu 17/2015

31-07-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

30-07-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Uruchomienie akredytywy importowej.

26-06-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej ARCUS S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arcus S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku przekazuje w załączeniu informacje dotyczące nowopowołanych na mocy Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Członków Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję:

- Uchwałą nr 21 - Pana Tomasza Konewkę;

- Uchwałą nr 22 - Pana Krzysztofa Franciszka Przybyła;

- Uchwałą nr 23 - Pana Bogusława Wasilewko,

- Uchwałą nr 24 - Pana Leszka Lechowskiego

Ponownie powołani przez ZWZA: Uchwałą nr 19 Pan Marek Czeredys - któremu równocześnie powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Uchwałą nr 20 - Pan Tomasz Franciszek Pelc, pełnili już funkcje w Radzie Nadzorczej i ich życiorysy były wcześniej podane do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 22

Załącznik do raportu nr 14

25-06-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Arcus S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zorganizowanym

23 czerwca 2015 roku.

Załącznik: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA.

23-06-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Powołanie Rady Nadzorczej w związku z nową kadencją.

23-06-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Raport bieżący z plikiem 11/2015

Załącznik - Uchwały podjęte przez ZWZA.pdf

19-06-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Powołanie Zarządu Spółki

19-06-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

22-05-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Pozostałe dokumenty Spółki na ZWZA.
Raport bieżący z plikiem 7/2015

Załącznik

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu Raportów Bieżacych nr 4,5 i 6/2015, Zarząd Arcus S.A. przesyła pozostałe dokumenty Spółki, do wiadomości akcjonariuszy.

22-05-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku przez Arcus S.A.
Raport bieżący z plikiem 8/2015

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.
Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż wszystkie informacje znajdujące się w wykazie, są również dostępne na stronie internetowej Spółki: www.arcus.pl.

Podstawa prawna: Ustawa o ofercie art. 65 ust. 1.

Załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

19-05-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Pełna treść projektów uchwał na ZWZA

19-05-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA

Raport bieżący z plikiem 6/2015

Zarząd Arcus S.A., w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 5/2015 z dnia 18 maja 2015, przekazuje do wiadomości treśc sprawozdań Rady Nadzorczej Arcus S.A., które będą przeedmiotem obrad zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku.

Załączniki (w pdf):

1. Ocena sytuacji ARCUS SA w 2014 roku przez Radę Nadzorczą

2. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2014 roku przez Radę Nadzorczą

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności ARCUS SA

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu ARCUS SA w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku 2014

6. Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

19-05-2015, Arcus SA, ESPI

Content of the Supervisory Board's reports to be presented at the Ordinary General Meeting of ARCUS S.A. Shareholders

18-05-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

Pełna treść ogłoszenia

15-05-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Pozew sądowy z powództwa Energa - Operator S.A.

15-05-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Pozew sądowy z powództwa Energa - Operator S.A.

21-04-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Umowa znacząca

19-01-2015, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

18-12-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zawezwanie do zapłaty dla ENERGA-OPERATOR SA

03-12-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA noty obciążeniowe z Energa Operator SA

30-09-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zmiany w Statucie spółki - tekst ujednolicony

30-09-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zmiany w wysokości kapitału spółki

25-09-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA umowa znacząca

20-08-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

28-07-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacja o nabyciu znaczących aktywów

14-07-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi.

27-06-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA umowa znacząca.

27-06-2014, Arcus SA, ESPI

Informacja o nabyciu znaczących aktywów 

23-06-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA.

18-06-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zmiany w statucie spółki.

18-06-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy.

18-06-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA uchwały powzięte przez ZWZA.

16-06-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA uruchomienie akredytywy importowej

23-05-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA pozostałe dokumenty spółki na ZWZA

22-05-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zwołanie ZWZA

22-05-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA treść projektów uchwał na ZWZA wraz z planowanymi zmianami w statucie spółki.

22-05-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA sprawozdania rady nadzorczej na ZWZA

20-05-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS S.A. Posiedzenie sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR S.A.

29-04-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

25-04-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA umowa inwestycyjna.

25-03-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA przyznanie ratingu przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet

19-03-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA

03-03-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA

17-01-2014, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

30-12-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA.

30-12-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. 

17-12-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA.

26-11-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA umowa sprzedaży.

29-10-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA wniosek o umorzenie akcji własnych spółki.

03-09-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA transakcje na wartość umowy znaczącej.

30-07-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

04-07-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA ugoda z ZUS.

02-07-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA umowa znacząca.

02-07-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA umowa znacząca.

28-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Umowa znacząca

25-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA.

25-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - uzupełnienie informacji na temat członka rady nadzorczej

25-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - umowa znacząca.

21-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy

21-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA uchwały powzięte przez ZWZA

21-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - zmiany w statucie spółki

21-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zmiany w składzie rady nadzorczej

20-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA rezygnacja członka rady nadzorczej

14-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA ugoda z ZUS

13-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - umowa znacząca

03-06-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych

29-05-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA treść sprawozdań rady nadzorczej na ZWZA

23-05-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

23-05-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - treść projektów uchwał na ZWZA

22-05-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

17-05-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

10-05-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

29-04-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

26-03-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

25-03-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis SA

11-03-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

15-02-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

08-02-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

04-02-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA znacząca umowa

14-01-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

09-01-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

07-01-2013, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA postępowanie przetargowe na dostawę inteligentnych liczników energetycznych

20-12-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

11-12-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

04-12-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

04-12-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA transakcje na wartość umowy znaczącej

27-11-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

19-11-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA transakcje na akcjach Arcus SA

09-11-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA transakcje na wartość umowy znaczącej

30-10-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

29-10-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

22-10-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

15-10-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

08-10-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

01-10-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

01-10-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

24-09-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

17-09-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

10-09-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

30-08-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA nabycie akcji własnych w celu umorzenia

20-08-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU Roman Kwiatkowski

20-08-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis SA

14-08-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA rejestracja przez sąd zmian w statucie spółki po ZWZA.

20-07-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA umowa znacząca z Bankiem PeKaO S.A.

21-06-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA

21-06-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

21-06-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - umowa znacząca

15-06-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zmiany w składzie rady nadzorczej

15-06-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA uchwały powzięte przez ZWZ

15-06-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA zmiany w statucie spółki

13-06-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

31-05-2012, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

29-05-2012, Arcus SA, ESPI

Treść sprawozdań Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

25-05-2012, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA - transakcje na wartość umowy znaczącej 

18-05-2012, Arcus SA, ESPI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

18-05-2012, Arcus SA, ESPI

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki

09-05-2012, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Zarządu

02-05-2012, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca z Miastem Łódź

27-04-2012, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

20-04-2012, Arcus SA, ESPI

Wszczęcie postepowania sądowego

22-03-2012, Arcus SA, ESPI

Korekta raportu za IV kwartał 2011 roku.

22-03-2012, Arcus SA, ESPI

Transakcje na wartość umowy znaczącej

29-02-2012, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

01-02-2012, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

26-01-2012, Arcus SA, ESPI

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

17-01-2012, Arcus SA, ESPI

Transakcje na wartość umowy znaczącej

17-01-2012, Arcus SA, ESPI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

30-12-2011, Arcus SA, ESPI

Aneks do Umowy Kredytu

30-12-2011, Arcus SA, ESPI

Realizacja umów dla BRE Leasing Sp. z o.o. – sprzedaż na wartość umowy znaczącej

29-12-2011, Arcus SA, ESPI

Zlecenia o wartości umowy znaczącej. 

21-12-2011, Arcus SA, ESPI

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A. po NWZA – tekst jednolity Statutu Spółki

15-12-2011, Arcus SA, ESPI

Transakcje na wartość umowy znaczącej

22-11-2011, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

22-11-2011, Arcus SA, ESPI

Transakcje na wartość umowy znaczącej

18-10-2011, Arcus SA, ESPI

Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Arcus S.A.

18-10-2011, Arcus SA, ESPI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ARCUS S.A.

11-10-2011, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A.

11-10-2011, Arcus SA, ESPI

Zmiany w Statucie Spółki

11-10-2011, Arcus SA, ESPI

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

06-10-2011, Arcus SA, ESPI

Transakcje na wartość umowy znaczącej.

15-09-2011, Arcus SA, ESPI

Treść projektów uchwał wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

15-09-2011, Arcus SA, ESPI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

12-09-2011, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

02-09-2011, Arcus SA, ESPI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

30-08-2011, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

19-08-2011, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

21-07-2011, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Zarządu

28-06-2011, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

17-06-2011, Arcus SA, ESPI

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A. – tekst jednolity Statutu Spółki

10-06-2011, Arcus SA, ESPI

Transakcje na wartość umowy znaczącej.

09-06-2011, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy znaczącej.

02-06-2011, Arcus SA, ESPI

Kolejne pismo w sprawie żądania zapłaty kary umownej przez ZUS.

02-06-2011, Arcus SA, ESPI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na ZWZA ARCUS S.A.

01-06-2011, Arcus SA, ESPI

Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej ARCUS S.A.

01-06-2011, Arcus SA, ESPI

Uzupełnienie informacji na temat Prezesa Zarządu.

31-05-2011, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU - transakcje na wartość umowy znaczącej.

26-05-2011, Arcus SA, ESPI

Powołanie Członków Zarządu Spółki

26-05-2011, Arcus SA, ESPI

Zmiany w Statucie Spółki

26-05-2011, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

26-05-2011, Arcus SA, ESPI

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

24-05-2011, Arcus SA, ESPI

Objęcie udziałów w spółce DocuSoft Sp. z o.o.

29-04-2011, Arcus SA, ESPI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

29-04-2011, Arcus SA, ESPI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

29-04-2011, Arcus SA, ESPI

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wraz z planowanymi zmianami w Statucie Spółki.

19-04-2011, Arcus SA, ESPI

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

01-04-2011, Arcus SA, ESPI

Żądanie zapłaty kary umownej przez ZUS

01-03-2011, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Zarządu

12-01-2011, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Zarządu

05-01-2011, Arcus SA, ESPI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

15-12-2010, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

09-12-2010, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

06-12-2010, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy znaczącej. 

01-12-2010, Arcus SA, ESPI

Realizacja umów dla Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej– sprzedaż 
na wartość umowy znaczącej.

02-11-2010, Arcus SA, ESPI

Realizacja umów dla Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych – sprzedaż na wartość umowy znaczącej.

19-10-2010, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca z Województwem Łódzkim – realizacja projektu "Regionalny System 
Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego".

05-10-2010, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą ACTION S.A. - transakcje na wartość 
umowy znaczącej.

02-09-2010, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą BIUROMAX Sp. z o.o. – transakcje na wartość umowy znaczącej. 
 

29-06-2010, Arcus SA, ESPI

Uzupełnienie Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2009 rok - Komitet  Audytu. 

18-06-2010, Arcus SA, ESPI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

14-06-2010, Arcus SA, ESPI

Uzupełnienie Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2009 rok - Komitet Audytu.

02-06-2010, Arcus SA, ESPI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy ARCUS S.A.

02-06-2010, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. – System do zarządzania flotą.

27-05-2010, Arcus SA, ESPI

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

05-05-2010, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

04-05-2010, Arcus SA, ESPI

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

30-04-2010, Arcus SA, ESPI

Treść projektów uchwał wraz z innymi materiałami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy ARCUS S.A.

30-04-2010, Arcus SA, ESPI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A.

27-04-2010, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA transakcje na wartość umowy znaczącej

13-04-2010, Arcus SA, ESPI

Uzupełnienie informacji na temat nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Arcus S.A.

02-04-2010, Arcus SA, ESPI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arcus S.A.

31-03-2010, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A.

30-03-2010, Arcus SA, ESPI

Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Arcus S.A.

30-03-2010, Arcus SA, ESPI

Informacje przekazane do Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

30-03-2010, Arcus SA, ESPI

Treść uchwał podjętych w dniu 30 marca 2010 roku, na NWZA w Arcus S.A.

24-03-2010, Arcus SA, ESPI

Zamówienia na wartość umowy znaczącej

04-03-2010, Arcus SA, ESPI

Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki ARCUS S.A.

04-03-2010, Arcus SA, ESPI

Informacje przekazane do Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

02-03-2010, Arcus SA, ESPI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A. 
Podstawa prawna z ESPI: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i 
okresowe.

02-03-2010, Arcus SA, ESPI

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS S.A.

25-02-2010, Arcus SA, ESPI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

16-02-2010, Arcus SA, ESPI

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki ARCUS S.A. 

20-01-2010, Arcus SA, ESPI

Zawarcie umów na wartość znaczącą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

11-01-2010, Arcus SA, ESPI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku oraz oświadczenie o zamiarze 
przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

27-11-2009, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

13-11-2009, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą BIUROMAX Sp. z o.o. – transakcje na 
wartość umowy znaczącej.

05-11-2009, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy  znaczącej. 

30-10-2009, Arcus SA, ESPI

Temat: ARCUS S.A. Umowa znacząca

27-07-2009, Arcus SA, ESPI

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

23-07-2009, Arcus SA, ESPI

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A.

16-07-2009, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firm Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy 
znaczcej.

17-06-2009, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Zarządu Arcus S.A.

17-06-2009, Arcus SA, ESPI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

17-06-2009, Arcus SA, ESPI

Tekst jednolity statutu Spółki.

05-06-2009, Arcus SA, ESPI

Arcus S.A. - przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

28-05-2009, Arcus SA, ESPI

Asymilacja akcji serii C Arcus S.A. przez Zarząd KDPW S.A.

27-05-2009, Arcus SA, ESPI

Rejestracja akcji serii C Arcus S.A. w KDPW S.A.

26-05-2009, Arcus SA, ESPI

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C 
Spółki Arcus S.A.

26-05-2009, Arcus SA, ESPI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy ARCUS S.A

21-05-2009, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arcus S.A.

21-05-2009, Arcus SA, ESPI

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

20-05-2009, Arcus SA, ESPI

Korekta raportu kwartalnego QSr 1/2009

07-05-2009, Arcus SA, ESPI

07-05-2009, Arcus SA, ESPI

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i załącznikami na ZWZA ARCUS S.A.

07-05-2009, Arcus SA, ESPI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

29-04-2009, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

29-04-2009, Arcus SA, ESPI

Ujawnienie informacji opóźnionych – zamknięcie opóźnienia

27-04-2009, Arcus SA, ESPI

Skrócona nazwa emitenta. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. 

23-04-2009, Arcus SA, ESPI

Umowa znacząca

21-04-2009, Arcus SA, ESPI

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

15-04-2009, Arcus SA, ESPI

 Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

09-04-2009, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą BIUROMAX Sp. z o.o. – transakcje na 
wartość umowy znaczącej.

04-04-2009, Arcus SA, ESPI

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji serii C ARCUS S.A. do obrotu giełdowego

03-04-2009, Arcus SA, ESPI

Kwartalna kwalifikacja spółek na GPW w Warszawie

01-04-2009, Arcus SA, ESPI

Zmiana Szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz 
akcji zwykłych na okaziciela serii C

25-03-2009, Arcus SA, ESPI

Korekta raportu bieżącego numer 18/2009 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie nowych 
terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009

16-03-2009, Arcus SA, ESPI

 Nowe terminy raportów okresowych w 2009 roku

04-03-2009, Arcus SA, ESPI

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2009 
roku.

03-03-2009, Arcus SA, ESPI

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 2 marca 2009 roku.

02-03-2009, Arcus SA, ESPI

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku spółki Arcus S.A.

27-02-2009, Arcus SA, ESPI

Korekta prognozy wyników finansowych na 2008 rok.

23-02-2009, Arcus SA, ESPI

20-02-2009, Arcus SA, ESPI

Informacje dotyczące zakończenia subskrypcji warrantów imiennych serii A ARCUS S.A.

30-01-2009, Arcus SA, ESPI

Zmiany w składzie Zarządu

29-01-2009, Arcus SA, ESPI

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości 
umowy znaczącej.

29-01-2009, Arcus SA, ESPI

Korekta raportu bieżącego numer 9/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie 
terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009

28-01-2009, Arcus SA, ESPI

Zarząd Arcus S.A., przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku.

22-01-2009, Arcus SA, ESPI

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki Arcus S.A., które w 2008 
roku nie przekroczyły równowartości 5.000 euro

20-01-2009, Arcus SA, ESPI

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki Arcus S.A., które w 2008 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 euro

15-01-2009, Arcus SA, ESPI

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki Arcus S.A., które w 2008 roku 
nie przekroczyły równowartości 5.000 euro

15-01-2009, Arcus SA, ESPI

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki Arcus S.A., które w 2008 roku 
nie przekroczyły równowartości 5.000 euro

14-01-2009, Arcus SA, ESPI

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki Arcus S.A., które w 2008 roku 
nie przekroczyły równowartości 5.000 euro

13-01-2009, Arcus SA, ESPI

Rejestracja akcji serii C w KDPW S.A.

06-01-2009, Arcus SA, ESPI

Zlecenia na wartość znaczącą.

06-01-2009, Arcus SA, ESPI

Zlecenia na wartość znaczącą.