Walne Zgromadzenie | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie (WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje – podejmowane w formie uchwał – wytyczają kierunek rozwoju spółki i decydują o jej przyszłości. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Arcus S.A. zwołuje Zarząd spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki.