Arcus.pl - Zarządzanie przepływem informacji
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn
Optymalizacja procesów biznesowych

Współpracując z klientami przy wdrażaniu systemów zarządzania procesami, bardzo często spotykamy się z procesami, które są nieoptymalne, co oznacza, że firma traci czas na niepotrzebne operacje, tym samym koszty działalności są większe, niż mogłyby być.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu, wypracowaliśmy metodykę optymalizacji procesów opartą o BPM (Business Proces Management) polegającą na:

  • Identyfikacji typów informacji znajdujących się w obiegu w organizacji,

  • Identyfikacji i odwzorowaniu w notacji UML procesów obiegu informacji oraz towarzyszących im rejestrom danych,

  • Identyfikacji cech (metadanych) obiektów występujących w procesie, ich stanów oraz warunków przejścia między stanami,

  • Przygotowaniu zaleceń optymalizacyjnych.

W przypadku wykazania możliwości znaczącej optymalizacji procesów obiegu informacji w firmie/instytucji wskazujemy na potrzebę wparcia tych procesów poprzez wdrożenie systemów informatycznych i proponujemy rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta.