ARCUS S.A. to jeden z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Naszymi klientami są największe firmy m.in. z branży finansowej
i ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i pocztowej oraz administracja państwowa. Unikalny model biznesowy, łączący kompetencje firmy doradczej, integratorskiej i serwisowej, umożliwia Firmie osiąganie ponadprzeciętnej rentowności.

Podstawowa działalność Arcusa opiera się na następujących obszarach działalności: systemach zarządzania dokumentemsystemach zarządzania korespondencją oraz dostarczaniu rozwiązań i usług z zakresu telematyki inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne).

Do największych klientów Arcusa należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz organy administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym.

Działalność Arcusa ma unikalny charakter na polskim rynku. Spółka oferuje bowiem klientom pełną obsługę
w zakresie zarządzania dokumentem i korespondencją masową. W ramach procesu sprzedaży, Arcus oferuje m.in. audyt potrzeb klienta, doradztwo w wyborze optymalnego rozwiązania, dostawę i integrację urządzeń wraz z wdrożeniem oprogramowania, aż wreszcie nadzór nad bezpieczną i ciągłą pracą systemu.

Strategia Arcus S.A. zakłada wzrost w drodze rozwoju organicznego, aliansów strategicznych oraz akwizycji.

W ramach rozwoju organicznego Arcus S.A. przewiduje działania i nakłady związane z:

  • rozwojem oferty produktów
  • budową sieci dilerskiej
  • rozwojem form sprzedaży o wysokiej wartości dodanej tj. outsourcing i dzierżawa
  • transferem wiedzy z zakresu IT
  • budową autorskich systemów informatycznych, stanowiących wartość dodaną do rozwiązań technologicznych i produktów oferowanych przez dostawców i partnerów biznesowych Spółki.

W ramach rozwoju ekstensywnego Arcus S.A. planuje przejęcia firm w obszarach uzupełniających kompetencje Spółki oraz rozszerzających bazę klientów, ze szczególnym uwzględnieniem takiego profilu działalności jak:

  • usługi outsourcingowe typu ASP (Application Service Provider),
  • usługi konsultingowe i doradztwo biznesowe,
  • operatorzy (Service Providers) systemów do obsługi systemów dla rynku e-commerce.

Realizując plany rozwoju Arcus S.A. w lipcu 2008 roku dokonał zakupu 55% akcji T-Matic Systems Sp. z o.o. (obecnie T-matic Systems SA)  – jednego z liczących się na rynku operatorów telematycznych i dostawcy zintegrowanych narzędzi kontrolingowych do optymalizacji kosztów w transporcie osobowym, ciężarowym
i maszynach roboczych.  24 października 2019 roku ARCUS SA połączył się ze spółką T-matic Systems.

W ramach rozwoju organicznego, Arcus pracuje m.in. nad autorskimi rozwiązaniami IT, rozszerzając zakres działalności ośrodka badawczo-rozwojowego. Poza własnymi systemami wdraża także u swoich klientów rozwiązania sprawdzone już na rynkach światowych