TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty roczne:

Raport roczny za rok obrotowy 2018 – 26 kwietnia 2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 26 kwietnia 2019 r.

2. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 r.

3. Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 roku – 27 września 2019 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Arcus S.A. informuje, że zgodnie z § 102 ust.1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty roczne:

Raport roczny za rok obrotowy 2017 – 27 kwietnia 2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 27 kwietnia 2018 r.

2. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 30 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 29 listopada 2018 r.

3. Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku – 30 września 2018 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Arcus S.A. informuje, że zgodnie z § 102 ust.1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 ROKU.

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017:

1. Raporty roczne:

Raport roczny za rok obrotowy 2016 – 28 kwietnia 2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 28 kwietnia 2017 r.

2. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 30 maja 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 29 listopada 2017 r.

3. Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2017 roku – 30 września 2017 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Arcus S.A. informuje, że zgodnie z § 102 ust.1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU.

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016:

1. Raporty roczne:

Raport roczny za rok obrotowy 2015 – 21 marca 2016 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

2. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku -15 listopada 2016 r.

3. Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2016 roku – 26 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako częśd skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako częśd skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Arcus S.A. informuje, że zgodnie z § 102 ust.1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 ROKU.

Raporty kwartalne:

1/ skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 2 marca 2015 r.
2/ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 r.
3/ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku -16 listopada 2015 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2014 r.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport roczny za rok obrotowy 2014 – 30 kwietnia 2015 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 30 kwietnia 2015 r.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU.

Raporty kwartalne:

 1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 21 lutego 2014 r.
 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
 3. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu
kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu
półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport roczny za rok obrotowy 2013 – 30 kwietnia 2014 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r ok – 30 kwietnia 2014 r.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu
kwartalnego za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2013 ROKU.

Raporty kwartalne:

 1. skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 1 marca 2013 r.
 2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 r.
 3. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2013 roku – 30 sierpnia 2013 r.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport roczny za rok obrotowy 2012 – 30 kwietnia 2013 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 30 kwietnia 2013 r.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 ROKU.

Raporty kwartalne:

 1. skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 29 lutego 2012 r.
 2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 r.
 3. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 r.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport roczny za rok obrotowy 2011 – 30 kwietnia 2012 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok – 30 kwietnia 2012 r.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2011 ROKU.

Raporty kwartalne:

 1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 1 marca 2011 r.
 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 13 maja 2011 r.
 3. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011 r.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport roczny za rok obrotowy 2010 – 29 kwietnia 2011 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok – 29 kwietnia 2011 r.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2010 ROKU.

Raporty kwartalne:

 1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku – 1 marca 2010 r.
 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku – 17 maja 2010 r.
 3. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku – 15 listopada 2010 r.

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2010 roku – 31 sierpnia 2010 r.

Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport roczny za rok obrotowy 2009 – 30 kwietnia 2010 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok – 30 kwietnia 2010 r.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2009 ROKU.

Raporty kwartalne:

 1. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 27 lutego 2009
 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009
 3. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopada 2009

Zarząd Arcus S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259).

Raport półroczny za I półrocze 2009:

Skonsolidowany raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową na podstawie § 83 ust. 3 wyżej wymienionego Rozporządzenia) – 31 sierpnia 2009 roku.

Raport roczny:

1/ Jednostkowy raport roczny za 2008 rok – 30 kwietnia 2009
2/ Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok – 30 kwietnia 2009

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 2