arcus2


Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miłej 2 informuje o unieważnieniu postępowania związanego z wyborem oferty na kompleksową logistykę szkoleń realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji pracowników ARCUS S.A. przez szkolenia i doradztwo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UZASADNIENIE: Zapisy zapytania ofertowego wymagają większego uszczegółowienia przedmiotu zamówienia oraz doprecyzowania kryteriów wyboru, celem umożliwienia prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty. Procedura wyboru wykonawców przedmiotowych usług zostanie przeprowadzona ponownie.