Michał Czeredys
Prezes Zarządu Arcus S.A.

Michał Czeredys jest absolwentem Wydziałów Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2019 roku ukończył IESE Business School.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Investment Fund Market (IFM). W latach 2005-2011 związany był ze spółką Inforsys SA, w której od 2006 roku pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego, Wiceprezesa ds. handlowych (2008-2009) oraz Prezesa Zarządu (2009-2011). Michał Czeredys przyczynił się do dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych przez Inforsys SA kontraktów, opracował i wdrożył strategię marketingowo-sprzedażową dotyczącą TransPromo – innowacyjnego na polskim rynku projektu marketingu zintegrowanego. Efektem podjętych przez Michała Czeredysa decyzji i wprowadzonych zmian był wzrost rentowności poszczególnych projektów oraz wyniku finansowego Inforsys SA. Michał Czeredys otrzymał tytuł TOP Profesjonalisty w biznesowym rankingu Tygodnika WPROST. Nagrodzeni zostali przedstawiciele biznesu i administracji wyróżniający się jakością zarządzania, wprowadzaniem przemyślanych strategii i konsekwencją w działaniu. Istotną rolę odgrywała również jakość oferowanych produktów i usług, satysfakcja klienta oraz profesjonalizm zespołu pracowników. W 2014 roku Michał Czeredys został zaliczony do grona 20 najlepszych prezesów zarządzających firmami działającymi w Polsce. Listę przygotowała redakcja Bloomberg BusinessWeek Polska na podstawie sondażu, przeprowadzonego wśród menedżerów. W 2015 roku magazyn biznesowy “Bloomberg Businessweek Polska” przyznał Michałowi Czeredysowi tytuł „Top Menedżera 2015 roku” za skuteczną rywalizację z międzynarodowymi koncernami na polskim rynku informatycznym oraz upór i wytrwałość w walce o prawa firm – wykonawców na rynku zamówień publicznych. W 2016 roku został nagrodzony w piątej edycji konkursu MANAGER AWARD 2016 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.

Michał Czeredys ma troje dzieci. Czas wolny spędza w sposób aktywny. Jest miłośnikiem tenisa i boksu.

Rafał Czeredys
Wiceprezes Zarządu Arcus S.A.

Rafał Czeredys jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w spółce Arcus S.A. na stanowisku zastępcy Dyrektora Finansowego a później jako Kierownik Działu Prawnego. W roku 2012 powołany na stanowisko Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych. Równolegle od 2011 roku piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Inforsys S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu spółki Docusoft Sp. z o.o.

Rafał Czeredys posiada doświadczenie prawne i menedżerskie zdobyte w Arcus S.A. oraz spółkach powiązanych kapitałowo z Grupą Kapitałową Arcus.

Prywatnie lubi dobrą kuchnię, pasjonuje go motoryzacja i podróże, bardzo ceni spędzanie czasu w gronie rodziny. Jest ojcem dwójki dzieci.