GRUPA ARCUS jest dostawcą inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentemkorespondencją masową.

ARCUS S.A. jest przedstawicielem Kyocera Document SolutionsPitney Bowes w Polsce. ARCUS i spółka zależna ARCUS Systemy Informatyczne oferują usługi integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Kolejną spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkujący systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym. Działalność GRUPY ARCUS ma charakter unikalny na polskim rynku. W ofercie sprzedażowej GRUPY znajdują się takie usługi jak audyt potrzeb klienta, doradztwo w wyborze optymalnego rozwiązania, dostawa i integracja urządzeń wraz z wdrożeniem oprogramowania, aż wreszcie nadzór nad bezpieczną i ciągłą pracą systemu.

Pozostałe spółki z Grupy Arcus:

W ramach strategii rozwojowej, w lipcu 2008 roku, ARCUS S.A. dokonał zakupu 55% akcji T-matic Systems Sp. z o.o., jednego z liczących się na rynku operatorów telematycznych i dostawcy zintegrowanych narzędzi kontrolingowych, służących do optymalizacji kosztów w transporcie osobowym, ciężarowym i maszynach roboczych.  24 października 2019 roku ARCUS SA połączył się ze spółką T-matic Systems.

Spółka GEOTIK powstała w 2016 roku z połączenia wyodrębnionej części T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą samochodową. GEOTIK Sp. z o.o. oferuje zaawansowany technologicznie i funkcjonalnie produkt dedykowany dla dużych przedsiębiorstw i instytucji oraz rozwiązanie BRUMGO przeznaczone dla mniejszych podmiotów.

W czerwcu 2014 roku Arcus S.A. nabył 53,04% udziałów w spółce Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o. o. (dawniej Syntea Business Solutions Sp. z o.o.). Arcus Systemy Informatyczne świadczy usługi konsultacyjne, wdrożeniowe oraz utrzymaniowe w obszarze rozwiązań klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz dostarcza i integruje profesjonalne rozwiązania IT dla podmiotów sektora publicznego oraz firm komercyjnych.

W maju 2011 roku ARCUS S.A. objął 87% udziałów w Docusoft Sp. z o.o., zajmującej się produkcją oprogramowania organizującego obieg dokumentów oraz umożliwiającego implementację i wsparcie procesów biznesowych (BPM). Oferowane systemy przeznaczone są dla małych  i średnich przedsiębiorstw, chcących usprawnić obieg i bezpieczeństwo informacji w formie elektronicznej.

W listopadzie 2013 roku T-matic Systems S.A. utworzyła i nabyła 100% udziałów w Durau.
Obecnie 100% udziałów Durau Sp. z o.o. należy do Arcus S.A. Durau jest innowacyjną grupą zakupową. Łączy potencjał negocjacyjny małych firm w silną grupę, z którą chcą rozmawiać najwięksi dostawcy usług dla przedsiębiorstw – energii, usług ochrony mienia, telekomunikacyjnych, marketingowych.

Zeccer

24 września 2018 r. Arcus SA podpisał umowę inwestycyjną ze spółką Zeccer, z którą od kilku lat rozwija w Polsce sieć samoobsługowych punktów druku w miejscach publicznych.