Przejmij kontrolę nad kosztami drukowania oraz wzmocnij bezpieczeństwo Twoich dokumentów i danych biznesowych.

Nie obciążaj się ręcznym zarządzaniem dokumentami, Dzięki aplikacjom Kyocera wszystkie informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki, wtedy kiedy ich potrzebujesz.

Drukuj i skanuj mobilnie za pomocą tabletu lub smartfona, wykorzystując technologię chmurową.

Monitoruj systemy oraz flotę urządzeń drukujących. Upewnij się, że Twoje urządzenia pozostają dostępne, automatycznie planując regularną konserwację i redukując przestoje.

Wesprzyj produkcję korespondencji masowej wykorzystując oprogramowanie umożliwiające “porządkowanie” dokumentów w strumieniu do wydruku oraz nanoszenie na dokumentach kodów sterujących do maszyn kopertujących.

Nowoczesne urządzenia drukujące nie służą wyłącznie do rutynowego odbioru dokumentów. Innowacyjne aplikacje HyPAS stworzone specjalnie na urządzenia wielofunkcyjne marki KYOCERA zamieniają drukarkę w profesjonalne narzędzie wspierające codzienną pracę w biurze lub podczas eventu. Zapewniają również rozrywkę czy edukację. Jak to działa? Bardzo prosto: aplikacje są dostępne z poziomu kolorowego ekranu panelu dotykowego, który standardowo służy do obsługi funkcji druku, kopiowania i skanowania.

Wydajne oprogramowanie to niezbędny i niezwykle istotny element zarządzania dokumentacją. Właściwe dobranie aplikacji pozwala na podwyższenie efektywności działań oraz usprawnienie wielu procesów.

Oprogramowanie kluczem do skutecznego zarządzania dokumentacją

Sprawne zarządzanie dokumentacją oraz korespondencją masową wymaga nie tylko odpowiedniego zaplecza technicznego, wydajnych urządzeń czy też skutecznych metod, ale także właściwie zaprojektowanego i dopasowanego oprogramowania. W ten sposób możliwe staje się uporządkowanie, usprawnienie oraz przyspieszenie wszystkich procesów związanych z m.in. archiwizacją, przechowywaniem, wyszukiwaniem, sortowaniem czy przesyłaniem dokumentacji.

Oczywiście kluczem w tej sprawie jest optymalna diagnoza potrzeb określonego przedsiębiorstwa i adekwatne dobranie skutecznego oprogramowania. W naszej ofercie dostępne są różnorodne typy oprogramowania o bogatej funkcjonalności z tego zakresu, dzięki czemu w każdej sytuacji możliwe jest najlepsze rozwiązanie zaistniałych problemów.

Funkcjonalność oprogramowania do zarządzania dokumentacją i korespondencją masową

Posiadany asortyment oprogramowania obejmuje bardzo wiele pozycji, które niekoniecznie muszą być znane naszym klientom. Dlatego też dostępne produkty zostały uszeregowane według poszczególnych kategorii, gdzie za główny parametr obrano faktyczną funkcjonalność. Są to kolejno:

  • bezpieczeństwo i kontrola kosztów,
  • przepływ i przetwarzanie dokumentów,
  • mobilność i wsparcie dla chmury,
  • zarządzanie środowiskiem urządzeń,
  • zarządzanie korespondencją,
  • Arcus Narrow Apps.

Każdy z wymienionych sektorów jest bardzo istotny w kontekście optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa – i to właściwie niezależnie od branży. Bardzo często też przedstawione powyżej czynniki są ze sobą związane, a niekiedy nawet się przenikają. Dlatego też czasem dochodzi do sytuacji, kiedy wdrożenie oprogramowania w kilku sektorach może korzystnie oddziaływać na inny.

Warto jednak mieć na uwadze, że kluczowe jest zdiagnozowanie potrzeb i określenie głównych problemów w zarządzaniu dokumentacją. Dzięki temu możliwe jest wybranie optymalnego rozwiązania w postaci intuicyjnego i skutecznego oprogramowania.

Bezpieczeństwo i kontrola kosztów odnosi się przede wszystkim do kosztów związanych z drukowaniem, skanowaniem itp., dotyczy również poprawy bezpieczeństwa posiadanych dokumentów i danych biznesowych.

Zależnie od preferowanego rozwiązania możliwa staje się np. kontrola produkcji dokumentów oraz analizowanie automatycznie konstruowanych raportów. Oprogramowanie do przepływu i przetwarzania dokumentacji usprawnia i automatyzuje tego typu procesy, redukując lub nawet eliminując w ten sposób ręczne zarządzanie dokumentami.

Coraz większego znaczenia nabierają obecnie również systemy obsługujące chmurę. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje opcję szybkiego i intuicyjnego drukowania lub skanowania dokumentów za pomocą urządzeń mobilnych, a także sprawnego przesyłania, przetwarzania i archiwizacji uzyskanych w ten sposób plików.

Zarządzanie środowiskiem urządzeń pozwala na monitorowanie systemów i floty sprzętu w firmie. Dzięki temu przekazane zostaną m.in. komunikaty o konieczności konserwacji urządzeń czy przeprowadzenia innych procedur mających na celu zapewnienie ciągłości i niezawodności ich pracy. Zarządzanie korespondencja to natomiast po prostu oprogramowanie mające za zadanie przyspieszyć zarządzanie korespondencją przy jednoczesnej eliminacji ewentualnych błędów. W ten sposób dochodzi do wydajnej automatyzacji wysyłek masowych.

Ostatnia podkategoria to Arcus Narrow Apps – opcja ta pozwala na skorzystanie z pomocy specjalistów Arcus, którzy stworzą indywidualnie zaprojektowane aplikacje do biznesu. Dzięki temu przygotowane oprogramowanie będzie przystosowane do określonych procesów i rozwiązania ściśle określonych problemów danego przedsiębiorstwa.