Zarządzanie obiegiem dokumentu

  • w 2009 r. w czasie kryzysu wydłużeniu uległy cykle wymiany sprzętu, wzrost cen importowanego sprzętu spowodowany zmianą kursu walut, konieczność obniżania marż lub oferowania sprzętu po wyższych cenach, wyraźny spadek sprzedaży sprzętu
  • w najbliższym czasie nabierze znaczenia kompleksowa oferta w zakresie dostarczania rozwiązań zarządzania obiegiem dokumentów – wzrost znaczenia usługi dzierżawy i docelowo outsourcingu

Zarządzanie korespondencją masową

  • Polska pozostaje daleko w tyle za krajami europejskimi zarówno pod względem ilości przesyłek przypadających na mieszkańca, jak i ilości frankownic na rynku.

Rynek inteligentnych sieci i telematyki

  • dyrektywa UE nakazuje do 2020 wdrożenie Inteligentnych Liczników u 80% odbiorców energii w krajach UE
  • wartość rynku telematycznego i GPS w 2010 r. będzie wynosiła 211 mln zł (prognozy zostały oparte na danych firm badawczych ABI Research i Berg Insight) – oznacza to wzrost o 55% rynku usług telematycznych w ciągu dwóch lat

Rynek ICT

  • usługi oparte na IP: kluczowe znaczenie aplikacji, szczególnie w obszarze mobilności, contact centers i bezpieczeństwa; poprawa marż w ramach migracji do IP
  • rozwój telefonii VoIP, zainicjowany w segmencie MŚP, stopniowo wchodzi do dużych przedsiębiorstw
  • usługi bezpieczeństwa: duża dynamika wzrostu, zapotrzebowanie na usługi BCP i DR oraz potencjał systemów śledzących i zarządzania tożsamością
  • usługi outsourcingowe: contact i call centers, CRM i BPO