ARCUSTEAM

Dlaczego warto dołączyć do #ARCUSTEAM?

 • Niekorporacyjna atmosfera pracy w zespole #ARCUSTEAM, który dzieli się swoją wiedzą i pomysłami.
 • Zapewniamy naszym Pracownikom rozwój oferując pracę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami na rynku IT.
 • Rozwijamy się i stale zwiększamy zatrudnienie. Budujemy silny zespół Pracowników, którzy są ekspertami w różnych dziedzinach, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować Klientom najlepsze rozwiązania i realizować ich niestandardowe potrzeby.
 • Oferujemy Pracownikom możliwości rozwoju i zdobywanie nowych doświadczeń w różnych obszarach naszej firmy.
 • Oferujemy Pracownikom wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności, premię za osiągnięcia w pracy, szkolenia, abonament medyczny, karnety sportowe.
 • Mamy stabilną pozycję i cieszymy się zaufaniem wciąż rosnącej grupy Pracowników i Klientów.

Kogo szukamy?

Napisz do nas i dołącz do #ARCUSTEAM!

  Formularz rekrutacyjny

  Dołącz swoje CV:

  Tylko pliki PDF. Maksymalny rozmiar pliku to 2MB.

  Co nas wyróżnia?

  • Przez ponad 35 lat Arcus przeobraził się z z dystrybutora sprzętu biurowego w integratora oferującego kompleksowe rozwiązania usprawniające przetwarzanie dokumentów elektronicznych w każdej organizacji.
  • Wspólnie ze spółkami Grupy Arcus ( Docusoft, Arcus Systemy Informatyczne, Geotik) zapewniamy profesjonalne doradztwo i tworzymy kompleksowe rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów.
  • Zaufały nam największe firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej, pocztowej, telekomunikacyjnej oraz administracji państwowej.

  Poznaj #ARCUSTEAM

  Wysłanie do nas aplikacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia o następującej treści:

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV i liście motywacyjnym przez administratora danych osobowych określonego w obowiązku informacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie (01-217), przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271167, REGON: 001345988, NIP: 526-03-08-803, adres email: arcus@arcus.pl, zwana dalej „Spółką”.
  2. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@arcus.pl
  3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu zatrudnienia – jest konieczne do wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ Administrator ich nie wymaga.
  6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  7. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z którymi współpracujemy; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
  10. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  11. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.