Marek Czeredys
MMR Invest S.A.

MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej MMR) jest podmiotem zależnym od Marka Czeredysa.  Przeniesienie własności nastąpiło  na podstawie umowy podwyższenia kapitału zakładowego MMR z dnia 5 marca  2010 roku.

Jedynym podmiotem zależnym od Marka Czeredysa, który posiada akcje Arcus S.A., jest MMR.

Nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie (tj. osoby trzecie, z którymi podmiot dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu).

Marek Czeredys twórca Arcusa jako Spółki z o.o., jej wieloletni właściciel i Prezes, twórca jej sukcesów i autor ścieżki rozwoju, współtwórca projektu przekształcenia w spółkę akcyjną i giełdową a później większościowy akcjonariusz, w 2010 roku swoje akcje wniósł aportem do spółki z Luksemburga zmieniając jej kapitał. Po zbyciu akcji Arcus S.A., Marek Czeredys posiada łącznie  5 075 118 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 69,33 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A., w tym:

a) bezpośrednio nie posiada akcji spółki Arcus S.A.;
b) za pośrednictwem Spółki Luksemburskiej posiada 5 075 118 akcji spółki Arcus S.A., co stanowi 69,33 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Arcus S.A.

POZOSTAŁA CZĘŚĆ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCA UDZIAŁ 34,43% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI POZOSTAJE NIEUJAWNIONA


więcejmniej


więcejmniej