Strategia Arcus S.A. na 2022-2024 zakłada umacnianie pozycji lidera rynku rozwiązań usprawniających przetwarzanie dokumentów elektronicznych w każdej organizacji.

Działalność spółki jest rozwijana w obszarach m.in.:

 • zarządzanie dokumentem: audyt środowiska dokumentów, zarządzanie wydrukiem, cyfryzacja dokumentów i danych, zarządzanie flotą urządzeń, rozwiązania mobilne, robotyzacja i automatyzacja przetwarzania dokumentów (RPA), zarządzanie obiegiem dokumentów, bezpieczeństwo środowiska dokumentów,
 • systemy informatyczne: systemy BPM, systemy ERP i CRM,
 • infrastruktura IT: usługi, rozwiązania i produkty ASUS i Fujitsu.

Oferta Arcus S.A. w wyżej  wymienionych segmentach jest budowana w oparciu o innowacyjne i zintegrowane rozwiązania obejmujące zarówno urządzenia, oprogramowanie, jak i usługi. Spółka poprzez zapewnienie kompleksowych rozwiązań biznesowych buduje lojalność obecnych klientów oraz aktywnie pozyskuje nowych z sektora publicznego i korporacyjnego. Klientami Arcus S.A. są największe firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, pocztowej oraz administracja państwowa.

Arcus S.A. elastycznie dostosowuje zakres swojej oferty do zmian gospodarczych i technologicznych zachodzących na rynkach Unii Europejskiej. Strategia Spółki jest odpowiedzią na transformację cyfrową, proces digitalizacji informacji i automatyzacji systemów obsługi klienta masowego, usług powszechnych, łańcucha dostaw. Obecnie w Polsce mamy niski poziom automatyzacji procesów zarówno w sektorze publicznym, jaki i korporacyjnym w stosunku do innych krajów europejskich. W kolejnych latach w szybkim tempie będzie rosło zapotrzebowanie na urządzenia i usługi związane z uzyskiwaniem większej efektywności pracy. Arcus S.A. – spółka z już ugruntowaną pozycją w obszarze zarządzania informacją i procesami, ma bardzo duży potencjał wzrostu w związku z popytem, jaki będzie generowany na tego typu produkty i usługi w najbliższym czasie.

Celem Spółki jest silna obecność biznesowa w obszarach o dużym potencjale  wzrostu oraz koncentracja na projektach o wysokiej rentowności.
Strategia Arcus S.A. zakłada wzrost w drodze rozwoju organicznego, aliansów strategicznych oraz akwizycji.

W ramach rozwoju organicznego Arcus S.A. przewiduje działania i nakłady związane z:

 • rozwojem oferty produktów i rozwiązań,
 • budową sieci dilerskiej,
 • rozwojem form sprzedaży o wysokiej wartości dodanej tj. outsourcing i dzierżawa,
 • transferem wiedzy z zakresu IT,
 • budową autorskich systemów informatycznych, stanowiących wartość dodaną do rozwiązań technologicznych i produktów oferowanych przez dostawców i partnerów biznesowych Spółki.

W ramach aliansów strategicznych Spółka umacnia relację z obecnymi partnerami oraz pozyskuje nowych w celu budowania oferty kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań.

Główni partnerzy Spółki:

 • Kyocera Document Solutions – wiodąca na świecie firma branży przetwarzania dokumentów,
 • Fujitsu
 • ASUS

Do najbardziej znaczących dotychczasowych osiągnięć Spółki w zakresie wdrażania nowych rozwiązań należą:

 • świadczenie w modelu outsourcingowym usług typu pay per copy/pay per click dla klientów z sektora MŚP, sektora bankowo-ubezpieczeniowego i  administracji centralnej i samorządowej,
 • usługi konsultingowe i analityczne w zakresie optymalizacji procesów zarządzania dokumentem, mające na celu centralizację procesów i wprowadzenie nowych modeli analitycznych służących monitoringowi i pełnej kontroli kosztów,
 • zaprojektowanie i wdrażanie autorskiego oprogramowania zwiększającego jakość i efektywność procesów obiegu informacji i dokumentów (RPA)
 • wdrożenie innowacyjnego na polskim rynku systemu poczty hybrydowej.

Dotychczasowe osiągnięcia Spółki w zakresie rozbudowy portfela nowoczesnych i profesjonalnych usług stanowią w ocenie Arcus S.A. stabilną podstawę do realizacji przyjętej na najbliższe lata strategii rozwoju, ukierunkowanej na dalsze umacnianie pozycji lidera rozwiązań usprawniających przetwarzanie dokumentów elektronicznych w każdej organizacji.