Strategia Arcus S.A. zakłada dynamiczny rozwój oferty Spółki w trzech perspektywicznych obszarach biznesowych:

 • zarządzanie obiegiem dokumentu i korespondencją masową,
 • dostarczanie rozwiązań i usług z zakresu telematyki i inteligentnych sieci,
 • integrowanie rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne).

Oferta Arcus S.A. w każdym z tych trzech segmentów jest budowana w oparciu o innowacyjne i zintegrowane rozwiązania obejmujące zarówno urządzenia, oprogramowanie, jak i usługi. Spółka poprzez zapewnienie kompleksowych rozwiązań biznesowych buduje lojalność obecnych klientów oraz aktywnie pozyskuje nowych z sektora publicznego i korporacyjnego. Klientami Arcus S.A. są największe firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, pocztowej oraz administracja państwowa. Spółka zamierza poszerzyć grono Klientów o firmy z branży energetycznej.

Arcus S.A. elastycznie dostosowuje zakres swojej oferty do zmian gospodarczych i technologicznych zachodzących na rynkach Unii Europejskiej. Strategia Spółki jest odpowiedzią na międzynarodowy proces digitalizacji informacji i automatyzacji systemów obsługi klienta masowego, usług powszechnych, łańcucha dostaw. Obecnie w Polsce mamy niski poziom automatyzacji procesów zarówno w sektorze publicznym, jaki i korporacyjnym w stosunku do innych krajów europejskich. W kolejnych latach w szybkim tempie będzie rosło zapotrzebowanie na urządzenia i usługi związane z uzyskiwaniem większej efektywności pracy. Arcus S.A. – spółka z już ugruntowaną pozycją w obszarze zarządzania informacją i procesami, ma bardzo duży potencjał wzrostu w związku z popytem, jaki będzie generowany na tego typu produkty i usługi w najbliższym czasie.

Celem Spółki jest silna obecność biznesowa w obszarach o dużym potencjale  wzrostu oraz koncentracja na projektach o wysokiej rentowności.
Strategia Arcus S.A. zakłada wzrost w drodze rozwoju organicznego, aliansów strategicznych oraz akwizycji.

W ramach rozwoju organicznego Arcus S.A. przewiduje działania i nakłady związane z:

 • rozwojem oferty produktów,
 • budową sieci dilerskiej,
 • rozwojem form sprzedaży o wysokiej wartości dodanej tj. outsourcing i dzierżawa,
 • transferem wiedzy z zakresu IT,
 • budową autorskich systemów informatycznych, stanowiących wartość dodaną do rozwiązań technologicznych i produktów oferowanych przez dostawców i partnerów biznesowych Spółki.

W ramach rozwoju ekstensywnego Arcus S.A. planuje przejęcia firm w obszarach uzupełniających kompetencje Spółki oraz rozszerzających bazę klientów, ze szczególnym uwzględnieniem takiego profilu działalności jak:

 • usługi outsourcingowe typu ASP (Application Service Provider),
 • usługi konsultingowe i doradztwo biznesowe,
 • operatorzy (Service Providers) systemów do obsługi systemów dla rynku e-commerce.

W ramach aliansów strategicznych Spółka umacnia relację z obecnymi partnerami oraz pozyskuje nowych w celu budowania oferty kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań.

Główni partnerzy Spółki:

 • Pitney Bowes – światowy lider rozwiązań dla rynku usług pocztowych
 • Kyocera Document Solutions – wiodąca na świecie firma branży przetwarzania dokumentów, której Arcus S.A. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce

Do najbardziej znaczących dotychczasowych osiągnięć Spółki w zakresie wdrażania nowych rozwiązań należą:

 • świadczenie w modelu outsourcingowym usług typu pay per copy/pay per click dla klientów z sektora bankowego i sektora administracji państwowej na szczeblu centralnym i samorządowym,
 • wdrożenie zaawansowanych systemów z zakresu zarządzania majątkiem trwałym z wykorzystaniem najnowszych technologii do auto identyfikacji obiektów (trwałe oznakowanie dużej ilości majątku trwałego),
 • usługi konsultingowe i analityczne w zakresie optymalizacji procesów zarządzania dokumentem, mające na celu centralizację procesów i wprowadzenie nowych modeli analitycznych służących monitoringowi i pełnej kontroli kosztów,
 • zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego oprogramowania zwiększającego jakość i efektywność procesów obsługi klienta masowego dla sektora bankowego i administracji samorządowej
 • wdrożenie innowacyjnego na polskim rynku systemu poczty hybrydowej.

Dotychczasowe osiągnięcia Spółki w zakresie rozbudowy portfela nowoczesnych i profesjonalnych usług stanowią w ocenie Arcus S.A. stabilną podstawę do realizacji przyjętej na najbliższe lata strategii rozwoju, ukierunkowanej na dalsze umacnianie pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania dokumentem i korespondencją masową oraz dostawcy rozwiązań i usług z zakresu telematyki i inteligentnych sieci oraz integratora rozwiązań ICT.