Rada Nadzorcza

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Marek Czeredys

Jest absolwentem SGGW w Warszawie. W 1987 roku  przystąpił do spółki Arcus, zajmującej się dystrybucją sprzętu medycznego i biurowego rozpoczynając tym samym etap kariery zawodowej, która związała go z tą  spółką  na wiele lat. W roku 1999 objął 100% udziałów w firmie.

Marek Czeredys przez wiele lat pełnił funkcję  Prezesa spółki Arcus (na początku sp. z o.o., obecnie spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), a obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej jako jej Przewodniczący. Za swój wkład w rozwój przedsiębiorstwa oraz polskiego rynku teleinformatycznego w 2004 roku otrzymał z BCC złotą statuetkę Lidera Biznesu za 2003 rok,a w 2005 roku otrzymał z rąk Marka Goliszewskiego – szefa BCC – pierwszy Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Dwukrotnie (w 2001 i 2002 roku) był także finalistą konkursu Menedżer Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce.

Marek Czeredys to  nie tylko uznany biznesmen. Jest również człowiekiem angażującym się w działania charytatywne. Znajduje się na liście darczyńców Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej” i aktywnie działa w jej strukturach jako Członek Rady. Marek Czeredys oraz Spółka Arcus, której jest większościowym udziałowcem, od lat zaangażowany jest w rozwój polskiej kobiecej piłki koszykowej. Wiele z obecnych zawodniczek reprezentacji Polski to absolwentki SMS ARCUS PZKosz.

Potwierdzeniem społecznego zaangażowania Marka Czeredysa są także złote serduszko z numerem seryjnym „1” wylicytowane podczas XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rzecz Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków , Order Prymasowski, medal Ojca Pio oraz liczne podziękowania od fundacji, organizacji społecznych i osób prywatnych, potrzebujących pomocy. Przedsiębiorca od wielu lat związany jest z rodzinnym Radzyminem. Bierze udział  w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez samorząd i lokalne ośrodki kulturalne.

Marek Czeredys jest żonaty i ma dwóch dorosłych synów, z którymi współpracuje. Jeździ na nartach, z pasją gra w  golfa i tenisa. Wolny czas wykorzystuje również na realizację planów podróżniczych. Ceni spotkania z przyjaciółmi, podczas których może oderwać się od spraw biznesu.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Tomasz Konewka

Tomasz Konewka ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1993 ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego. Posiada dyplom ukończenia kursu dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

W latach 1992-1996 pracował na stanowisku konsultanta w firmie doradczej Doradca Consultants Ltd., w 1996-2001 był zatrudniony w firmie ARCUS Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Oddziału w Gdańsku, od 2001 do 2009 pracował w firmie CROWN Packaging Polska Sp. z o.o. pełniąc kolejno funkcje Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży, Dyrektora Handlowego na Polskę, Dyrektora Handlowego na Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję – sektor rybny. W następnych latach pełnił kolejno funkcję Prezesa Zarządu w firmach: EVRAFISH Sp. z o.o. w latach 2009-2011, WILBO S.A. w latach 2011-2012, PESCADERO Sp. z o.o. w latach 2012-2014, a do maja 2015 pracował jako Dyrektor Operacyjny. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego w firmie „Jantar Ltd.” Sp. z o.o.

Pan Tomasz Konewka lubi spędzać wolne chwile w górach, jeździ na nartach. Interesuje się pływaniem i  piłką nożną.

Leszek Lechowski

Leszek Lechowski jest prawnikiem, radcą prawnym. Jest właścicielem i współwłaścicielem kancelarii prawnej i Kancelarii Radców Prawnych. Specjalizuje się w  prawie gospodarczym, handlowym, cywilnym i prawie pracy.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, posiada ukończone studia w zakresie zarządzania w przemyśle na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył także kompleksowy program rozwoju umiejętności menedżerskich organizowany przez Canadian International Management Institute – Harvard Business School.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu: pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Wiceprezesa Zarządu KGHM METRACO sp. z o.o. w Legnicy, był członkiem Zarządu – Dyrektorem Handlowym Pol Miedź-Trans Sp. z o. o. Lubinie.

Ukończył kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, posiada  zdany egzamin państwowy przed Komisją Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w roku 1993 .

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w radach nadzorczych. Zasiadał między innymi  w strukturach rad nadzorczych Polkomtel S.A. w Warszawie, Telefonia Dialog S.A.we Wroclawiu,, KGHM Copper Ltd. w Londynie, Hefra sp.z o.o. w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie, OFE EPOKA S.A. w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie, Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie.

Jest aktywnym działaczem społecznym, członkiem wielu organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenie pracy w Fundacji Polska Miedź pełniąc funkcję przewodniczącego tej Fundacji.

Pasjonuje się historią i sportem, czynnie uprawia tenis, narciarstwo. Jest miłośnikiem dalekich podróży .

Michał Łotoszyński

Michał Łotoszyński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 roku uzyskał również tytuł MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i RSM Erasmus Rotterdam University. Zdał egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek Skarbu Państwa. Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej PwC PricewaterhouseCoopers w dziale audytu. W latach 1996-2000 w Westfund Sp. z .o.o. a następnie Everest Capital Polska Sp. z  o.o. zajmował się zarządzaniem portfelem mniejszościowym oraz działalnością inwestycyjną dla spółek z programu NFI.

Pełnił również funkcję członka zarządu ds. restrukturyzacji w Biowet S.A. z ramienia funduszu i Skarbu Państwa oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek należących do Zachodniego NFI. Od roku 2002 do 2006 związany był z Ciech S.A. gdzie jako Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Grupy Chemicznej CIECH S.A. był odpowiedzialny za budowę strategii Grupy, zmianę modelu biznesowego, opracowywanie planów przejęć i projekty rozwojowe. Odpowiadał za zakończony sukcesem projekt wprowadzenia w 2005 roku CIECH S.A. na GPW w Warszawie. Michał Łotoszyński posiada doświadczenie menedżerskie  zdobyte w dużych instytucjach finansowych. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce należącej do Grupy PZU S.A. Od 2007 roku związany był z PKO BP S.A. jako Doradca Prezesa Zarządu, w latach 2009-2012  jako Dyrektor Finansowy zarządzał Biurem Finansów i Sprawozdawczości PKO BP Bankowy PTE S.A.

Z sukcesem zrealizował wiele projektów doradczych z zakresu restrukturyzacji i modelowania biznesowego. Następnie związany był z 99’rent Sp. z o.o. Od 2015 roku w Arcus S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu a od września 2016 roku wszedł w skład Rady Nadzorczej, gdzie przewodniczy Komitetowi Audytu.

Prywatnie lubi dobrą kuchnię, pasjonują go nowoczesne technologie, jazda na nartach i podróże, bardzo ceni spędzanie czasu w gronie rodziny. Jest ojcem dwóch synów.

Jolanta Grus

Jolanta Grus jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, studiów magisterskich w zakresie politologii, ukończonych w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora a także podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania i Marketingu. Jest doświadczonym pracownikiem branży Public Relations oraz Mediów.

Swoje doświadczenia w tej dziedzinie zaczęła zdobywać na stanowisku Redaktora

Naczelnego Radia PM, w latach 1993-94 , w latach 1994-1996 jako Dyrektor Public Relations wydawnictwa Bachurski’s  International Realty  – wydawcy miesięczników „Home&Market”, „Gentelman” i kwartalnika „Rezydencje” – realizowała i rozwijała projekty związane z promowaniem wydawnictw, pozyskiwaniem funduszy na realizację dużych eventów i organizację wydarzeń kulturalnych a także współuczestniczyła w redagowaniu stałej rubryki magazynu „Business Class”.

W latach 1996 i 1997 była Dyrektorem Biura Reklam i Ogłoszeń  „Sztandaru” („Sztandaru Młodych”) . W latach 1997-2001 jako Dyrektor Zakupu Departamentu Prasy  CR Media odpowiadała za opracowanie oraz wdrożenie pełnego projektu zbudowania działu prasowego oraz strategii jego rozwoju w CR Media a także pozyskiwanie długoterminowych kontraktów z wydawnictwami gwarantujących konkurencyjne warunki handlowe w aspekcie współpracy z domami mediowymi.

W kolejnych latach była dyrektorem ds. Public Relations i Klientów Strategicznych Business Press, Dyrektorem Zarządzającym ds. Konferencji w Bonnier Business Polska oraz dyrektorem zarządzający i prokurentem GGK Public Relations, spółki należącej do Lowe GGK Group,  gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie polityką komunikacji i realizację projektów prowadzoną dla klientów agencji, odpowiadała za rozwój firmy na rynku deweloperskim oraz finansowym; reprezentowała grupę w aspekcie Public Relations.

Kolejne stanowiska pozwoliły jej na pełną realizację swoich umiejętności jako Key Account Director w Platformie Mediowej Point Group, w latach 2009-2010 odpowiadała za pozyskanie i stałe kontakty ze strategicznymi klientami firmy Organizowała wraz z PLL LOT  Galę “Machina Design Awards” dla magazynu “Machina” Media Point Group, w największym hangarze PLL LOT, z zaaranżowaniem scenografii ze złotym samolotem – Boeing 737. Było to spektakularne wydarzenie.

Aktualnie (od lipca 2010) jest Dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej  (POT) gdzie posiada pełną odpowiedzialność za politykę informacyjną dotyczącą projektów promujących Polskę w kraju i za granicą, realizowanych przez POT .

Jolanta Grus legitymuje się znajomością języków obcych. Lubi pracować z ludźmi, interesuje się kulturą i projektowaniem wnętrz.

Krzysztof Rajczewski

Krzysztof Rajczewski posiada wykształcenie ekonomiczne i prawnicze. Jest adwokatem z doświadczeniem ekonomicznym. W roku 1985 uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W cztery lata później obronił tytuł magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszechstronne przygotowanie pozwoliło mu na budowanie kariery zawodowej i zdobywanie doświadczenia zarówno w urzędach państwowych: między innymi w Kancelarii Senatu RP a potem w Ministerstwie Gospodarki na stanowiskach Doradcy Ministra i Dyrektora Departamentu Kontroli i Zamówień Publicznych , jak i dużych korporacjach: Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. gdzie pełnił obowiązki Dyrektora Biura Zarządu a także Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Oddziału Banku. Równocześnie w latach 1992 – 2011 był członkiem instytucji nadzorującej jako Członek Rady Nadzorczej w wielu przedsiębiorstwach, w tym w STOMILU S.A., DROMEXIE S.A., w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A., MOSTAL-AZOTY w Kędzierzynie-Koźlu czy pabianickiej Polfie.

Krzysztof Rajczewski podnosił swoje kwalifikacje w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych (w Krajowej Szkole Administracji Publicznej), w latach 2000-2001 w Szkołę Głównej Handlowej w Warszawie na Studium podyplomowym „Zarządzanie wartością firmy” oraz prawie bankowym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu a także w PAN – na Podyplomowym Studium Europejskiego Prawa Bankowego. Pan Krzysztof Rajczewski obecnie pracuje w kancelarii Adwokackiej jako adwokat.


    więcejmniej


    więcejmniej