Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna wpisana jest w strategię działania Arcus S.A. Mamy świadomość faktu, że zarządzanie zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga spełniania oczekiwań naszych interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, partnerów społecznych, akcjonariuszy. Dzięki przemyślanej strategii, konsekwencji działania oraz świadomości wytrwale budujemy dialog z naszym otoczeniem. Wobec skali przedsięwzięć, jakimi zajmuje się dziś biznes, łatwo zapomnieć, że tworzą go ludzie i dla ludzi. My staramy się o tym pamiętać na każdym etapie naszej działalności.Silna pozycja naszej marki zobowiązuje nie tylko do podnoszenia efektywności i osiągania zysków, ale także do podejmowania inicjatyw społecznie ważnych. Chętnie angażujemy się we wspieranie kultury, sportu oraz  działalność filantropijną.

Działalność kulturalna

Jesteśmy spółką innowacyjną i skoncentrowaną na zaawansowanych technologiach, jednak ogromną wagę przywiązujemy do tradycji i wartości ponadczasowych. Doceniamy znaczenie kultury i sztuki w naszym codziennym życiu, dlatego wspieramy projekty zmierzające do popularyzacji kultury i zwiększenia poziomu jej dostępności. Arcus uczestniczy w finansowaniu lokalnych wydarzeń kulturalnych, jak również bierze udział w projektach o zasięgu ogólnopolskim.

Sponsoring sportu

Systematyczność, zdyscyplinowanie, aktywność, odporność na trudności, zachowanie fair-play – to cechy wpisane w filozofię naszej firmy. Ich odzwierciedlenie odnajdujemy w wychowaniu sportowym, które postrzegamy jako jeden z istotnych elementów wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości człowieka. Działalność sponsoringową koncentrujemy na młodych sportowcach. Od początku naszej działalności wspieraliśmy m.in.: zespół koszykarek ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz, aktywność sportową utalentowanego kolarza szosowego. Sponsorujemy także Uczniowski Klub Judo “Białołęka”.

Działalność charytatywna

Jesteśmy firmą otwartą, która w miarę swoich możliwości chętnie pomaga ludziom ciężko doświadczonym przez zdarzenia losowe. Z troską i zaangażowaniem reagujemy na problemy potrzebujących, dlatego każdego roku staramy się aktywnie odpowiadać na kierowane do nas prośby. Pomogliśmy już: Instytutowi ”Centrum Zdrowia Dziecka”, Fundacji na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych Synapsis, Fundacji Niepełnosprawnych „SANUS” z Ostródy oraz Fundacji Dziecięcej „Zdążyć z pomocą”. Mamy świadomość, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb, jednak parafrazując słowa Jana Pawła II wierzymy, że jest się wielkim nie przez to co się ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.