Walne zgromadzenie (WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje – podejmowane w formie uchwał – wytyczają kierunek rozwoju spółki i decydują o jej przyszłości. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Arcus S.A. zwołuje Zarząd spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki.

image

NWZA 2019 (12 grudnia 2019)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna ...
image

ZWZA 2019 (27 czerwca 2019)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis ...
image

ZWZA 2018 (27 czerwca 2018)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis ...
image

ZWZA 2017 (29 czerwca 2017)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis ...
image

ZWZA 2016 (2 czerwca 2016)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna ...
image

ZWZA 2015 (23 czerwca 2015)

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY ...
image

ZWZA 2014 (18 czerwca 2014)

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY ...
image

ZWZA 2013 (20 czerwca 2013)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS ...
image

ZWZA 2012 (14 czerwca 2012)

Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz § 6 tytuł III 2 ...
image

NWZA 2011 (11 października 2011)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis ...
image

ZWZA 2011 (26 maja 2011)

Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III 2 i 3 ...
image

ZWZA 2010 (27 maja 2010)

Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ...
image

NWZA 2010 (30 marca 2010)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A. Podstawa prawna z ESPI: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące ...
image

ZWZA 2009 (21 maja 2009)

Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i załącznikami, które będą przedmiotem ...
image

NWZA 2008 (14 października 2008)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis ...
image

ZWZA 2008 (28 maja 2008)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące ...


więcejmniej


więcejmniej