Walne zgromadzenie (WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje – podejmowane w formie uchwał – wytyczają kierunek rozwoju spółki i decydują o jej przyszłości. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Arcus S.A. zwołuje Zarząd spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki.

image

ZWZA 2023 (22 czerwca 2023)

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.S.H.”) oraz § 6 ...
image

ZWZA 2022 (28 września 2022)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M.ST. ...
image

ZWZA 2021 (28 września 2021)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ...
image

ZWZA 2020 (28 września 2020)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ...
image

NWZA 2019 (12 grudnia 2019)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – ...
image

ZWZA 2019 (27 czerwca 2019)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ...
image

ZWZA 2018 (27 czerwca 2018)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ...
image

ZWZA 2017 (29 czerwca 2017)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ...
image

ZWZA 2016 (2 czerwca 2016)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – ...
image

ZWZA 2015 (23 czerwca 2015)

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ...
image

ZWZA 2014 (18 czerwca 2014)

Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ...
image

ZWZA 2013 (20 czerwca 2013)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – ...
image

ZWZA 2012 (14 czerwca 2012)

Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 ...
image

NWZA 2011 (11 października 2011)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ...
image

ZWZA 2011 (26 maja 2011)

Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 ...
image

ZWZA 2010 (27 maja 2010)

Zarząd ARCUS S.A. (“Spółka”) z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 399 § ...
image

NWZA 2010 (30 marca 2010)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A. Podstawa prawna z ESPI: art. ...
image

ZWZA 2009 (21 maja 2009)

Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości ...
image

NWZA 2008 (14 października 2008)

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ...
image

ZWZA 2008 (28 maja 2008)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. Podstawa prawna Art. 56 ...