Składarka Pitney Bowes FD 80

Składarka Pitney Bowes FD 90