I.

Kontakt

1. Administratorem Danych osobowych jest Arcus SA, z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, KRS 0000271167, NIP 526-03-08-803.
2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

a) korespondencyjnie na powyżej podany adres
b) e-mailowo: rodo@arcus.pl
c) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: arcus-iod@armsafield.com

II.

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

1. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu:

a) zawarcia umowy z Toba lub z firmą, która reprezentujesz (art. 6 ust 1 lit. b lub art. 6 ust 1 lit. f RODO)- przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.
b) przekazywania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz sms-owo (art. 6 ust 1 lit f), tylko i wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego- do czasu wycofania zgody.
c) ewidencyjnym (art. 6 ust 1 lit f) na potrzeby wykazania posiadania podstawy prawnej na przetwarzanie danych osobowych- do czasu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

III.

Odbiorcy danych osobowych

1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych spółek grupy przedsiębiorców (grupa Arcus) w skład której wchodzą: Arcus s.a, Arcus Systemy informatyczne, Docusoft sp. z o.o., Durau sp. z o.o.,Geotik sp. z o.o. T-Matic sp. z o.o., w celach marketingowych (zgodnie z udzieloną zgodą, o której mowa w pkt I ust 1 lit b polityki). Podstawą prawną takiego działania jest uzasadniony interes prawny strony trzeciej (spółek wchodzący w skład grupy przedsiębiorców Arcus) realizowany poprzez kontakt z Panią/Panem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane hostingodawcy, i prawnikom.
3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IV.

Pliki cookies

1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych
b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach
c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron
d) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4.  Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

V.

Przekazywanie danych poza EOG

Informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy , co wynika np. z korzystania przez nas z Google Analytics lub mediów społecznościowych. W związku z tym Pani/Pana dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

VI.

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do danych,
b) do otrzymania kopii danych,
c) do sprostowania danych,
d) do usunięcia danych,
e) do ograniczenia przetwarzania,
f) do przenoszenia danych,
g) do sprzeciwu,
h) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie i w dowolny sposób (w tym również ustnie).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

VII.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

VIII.