Aplikacja umożliwia zweryfikowanie wiedzy uczestników konferencji i szkoleń w celu wskazania osoby z największą liczbą poprawnych odpowiedzi. Lista pytań i odpowiedzi importowana jest z użyciem zewnętrznej pamięci USB. Aplikacja dedykowana jest na urządzenia wielofunkcyjne marki KYOCERA, wyposażone w technologię HyPAS.

Każdy uczestnik odpowiada na wcześniej przy- gotowaną listę pytań. Po skończeniu wynik może zostać wydrukowany na skastomizowa- nym szablonie. Wszystkie wyniki zapisywane są w postaci rankingu i mogą zostać wyeksportowane do zewnętrznej pamięci USB.

Po uruchomieniu aplikacji użytkownik podaje swoje dane takie jak: imię, nazwisko lub nick oraz adres e-mail. Kilka pierwszych pytań to pytania niepunktowane, traktowane jako „rozgrzewka”, tak aby zapoznać się z interfejsem aplikacji. Po zakończeniu części rozgrzewkowej rozpoczyna się część punktowana.

Administrator aplikacji po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi ma możliwość wyeksportowania listy użytkowników wraz z ich danymi i wynikami. Wyeksportowany plik ma format CSV, co pozwala go otworzyć w programie MS Excel.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.

Pobierz katalog i poznaj wszystkie aplikacje Arcus.

Do pobrania:
Ulotka produktowa