Raport bieżący z plikiem 22/2019

Data: 21 listopada 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (22/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 2019 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie dokonane przez MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd


więcejmniej


więcejmniej