Być może niektórzy z czytelników naszego bloga spotkali się z nazwą „smart metering” lub „inteligentne liczniki”. Co kryje się pod tymi pojęciami i jak mogą pomóc firmom w oszczędzaniu?

Smart Metering to pojęcie związane z energetyką. Oznacza ono inteligentny system pomiarowy, czyli kompleksowy system informatyczny obejmujący urządzenia (inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną) oraz oprogramowanie (centralna baza danych oraz system zarządzający całością).

Po co łączy się elementy informatyki z sieciami energetycznymi? Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym, czyli umożliwiają zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej.

Kto oszczędza dzięki inteligentnym sieciom energetycznym? Operator systemu dystrybucyjnego (tzw. OSD), czyli dystrybutor energii, ale również jego klienci. OSD ogranicza koszty obsługi systemu (zdalny odczyt i automatyczne wystawienie faktury, zamiast wizyty inkasenta i ręcznego wprowadzania danych do systemu), a indywidualny odbiorca dzięki dostępowi do konta on-line i śledzeniu na bieżąco zużycia prądu, może chronić środowisko naturalne i ograniczyć wydatki na prąd, nawet o 9 procent. Tam, gdzie takie urządzenia działają, w zapomnienie odeszły rachunki wystawiane na podstawie prognoz, bo płaci się za rzeczywiste zużycie energii.

Zalet tych urządzeń jest jednak znacznie więcej. Inteligentne liczniki mają w przyszłości zachęcić odbiorców nie tylko do oszczędności energii, ale i własnej produkcji prądu za pomocą przydomowych źródeł energii, takich jak wiatraki, panele słoneczne czy fotowoltaiczne. Zgodnie  z dyrektywami UE, do końca 2020 r. w całej Unii Europejskiej wszyscy operatorzy dystrybuujący energię elektryczną mają obowiązek zainstalować inteligentne liczniki energii u co najmniej 80% odbiorców.

Liczniki są kluczowymi elementami tzw. inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grid). Nadrzędnym celem całej idei „smart meteringu” jest nie tylko wzmocnienie pozycji konsumenta wobec dostawcy energii, ale także dokonanie milowego kroku w dziedzinie ochrony środowiska i ograniczenia emisji dwutlenku węgla w przyszłości.