Bogdan Kwiatkowski, Dyrektor Biura Sprzedaży T-matic Systems i uczestnik Złombol

Kontynuujemy nasz słowniczek trudnych pojęć związanych ze światem technologii. Dzisiaj wyjaśniamy czym jest telematyka i jak może pomóc w prowadzeniu biznesu.

Telematyka to zgodnie z definicją rozwiązania łączące technologie telekomunikacyjne i informatyczne. Telematyka jest związana z obsługą systemów fizycznych. Przykładowe zastosowania systemów telematycznych to: transport, zarządzanie flotą, zdalny odczyt liczników energii, gazu lub wody, inteligentny dom (zdalne zarządzanie domem – możliwość regulacji temperatury, uruchamiania oświetlenia, podgląd monitoringu kamer, itp.). W skład systemów telematycznych wchodzą różnego rodzaju czujniki ruchu, czujniki temperatury, kamery, odbiorniki GPS, mikrofony, które łączą świat informatyczny i realny.

Systemy telematyczne zbierają dane za pomocą czujników, przesyłają je do systemów informatycznych zainstalowanych na serwerach, a następnie podejmują zaprogramowane wcześniej akcje: albo informują administratora o zdarzeniu (np. alert o przekroczeniu prędkości przez pojazd w systemach zarządzania flotą) albo same podejmują działania (np. zawiadomienie grupy interwencyjnej ochrony w przypadku zarejestrowania przez kamery nieautoryzowanych osób w budynku).

Systemy telematyczne są coraz popularniejsze dzięki spadkowi kosztów przesyłu danych oraz urządzeń zbierających danych (kamer, czujników, itp.) oraz coraz lepszym funkcjom, które oferują. W biznesie systemy telematyczne przede wszystkim pozwalają na lepszą kontrolę procesów i oszczędności.

Samo słowo „telematyka” zostało po raz pierwszy użyte w roku 1978 przez Simona Norę i Alaina Minca w raporcie dla rządu francuskiego (télématique). Termin powstał przez połączenie dwóch słów: telekomunikacja oraz informatyka, a dotyczył głównie spraw związanych z przekazywaniem danych za pomocą technologii wykorzystywanych w telekomunikacji.