tera_zara


ARCUS KYOCERA MDS , kompleksowa usługa dzierżawy i outsourcingu urządzeń drukująco-kopiujących z systemem zarządzania dokumentami VARIO.ONE, stworzona przez giełdową spółkę ARCUS SA została nagrodzona godłem promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii NAJLEPSZE PRODUTY I USŁUGI.

„Teraz Polska” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej prestiżowych polskich wyróż-nień gospodarczych. Od ponad 20 lat organizatorzy nagradzają najlepsze polskie firmy, oferujące produkty i usługi na najwyższym, światowym poziomie. Do takich firm niewątpliwie należy Arcus SA. Usługa, którą oferujemy, to jedno z najlepszych rozwiązań tego typu na rynku. Jesteśmy dumni, że jako polska firma możemy z sukcesem konkurować o miano lidera innowacyjności w sektorze najnow-szych technologii i tworzyć zaawansowane usługi i systemy informatyczne pozwalające przedsiębior-com na duże oszczędności” podkreślił Michał Czeredys, prezes ARCUS SA.

„Dzięki naszej kompleksowej usłudze, klienci otrzymują dopasowane do swoich potrzeb rozwiązanie wykorzystujące zarówno wydajne i ekonomiczne urządzenia MFP i drukarki Kyocera (wielofunkcyjne kombajny biurowe przeznaczone m.in. do druku, skanowania i kopiowania), jak i oprogramowanie do monitorowania i zarządzania systemem druku wraz z systemem obiegu dokumentów Vario.ONE. Cieszę się, że kapituła konkursu, pod przewodnictwem Prezesa Polskiej Akademii Nauk doceniła, jak bardzo istotna w obecnej sytuacji gospodarczej jest optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa, której niezbędnym elementem jest także optymalizacja druku. Pozwala ona w skali roku na bardzo duże oszczędności. Cieszymy się, że nasze rozwiązania, sygnowane od teraz logo „Teraz Polska”, będą pomagały polskim przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesów i optymalizacji kosztów”- powiedział podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie Michał Czeredys.

Usługa ARCUS KYOCERA MDS pozwala na zmniejszenie kosztów druku i zarządzania dokumentem nawet o 50% procent, co potwierdzają wyniki audytu, który przeprowadzamy po kilku miesiącach od wdrożenia systemu wśród naszych klientów.

„Oszczędności dotyczą nie tylko ograniczenia kosztów zakupu i serwisowania urządzeń MFP. Dzięki naszej usłudze, klient może obiektywnie spojrzeć na swoje potrzeby i optymalnie dostosować do nich proponowane przez nas rozwiązania. W ten sposób klienci mogą uniknąć niepotrzebnych kosztów dotyczących sprzętu, który do tej pory nie był w pełni wykorzystywany lub co także się zdarza, był zbędny. Co więcej przedsiębiorcy mają możliwość monitorowania kosztów drukowania i kopiowania i ich przypisania poszczególnym działom lub osobom. Istotnym narzędziem, które pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi, jest Vario.ONE. Umożliwia ono składowanie dokumentów w postaci elektronicznej, ich katalogowanie, indeksowanie oraz współdzielenie. Stanowi to idealne uzupełnienie funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek Kyocera, które są oceniane jako jedne z najtrwalszych i oszczędnych urządzeń na polskim rynku – wyjaśnił Michał Gembal, dyrektor marketingu Arcus SA.

Arcus zapewnia także klientom stałe wsparcie techniczne, które minimalizuje czas potrzebny do obsługi sprzętu przez klienta, zwiększa komfort użytkowników a także poprawia wydajność i bezpie-czeństwo pracy. System obiegu dokumentów daje klientom pełną kontrolę nad przepływem informa-cji w firmie i znacząco skraca cenny czas potrzebny na obsługę i przetwarzanie dokumentacji.

„Teraz Polska” to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych pro-duktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych. Do-tychczas przeprowadzono dwadzieścia dwie edycje Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 4500 przedsiębiorstw, nagrodzono blisko 500 firm, które dzięki posługiwaniu się polskim Godłem Promo-cyjnym odniosły sukces rynkowy i ugruntowały swoją pozycję. Przewodniczącym Kapituły Godła Teraz Polska jest prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Konkurs organizowany jest pod Pa-tronatem Honorowym Prezydenta RP.