odpowiedzialny-pracodawca-lider-hr-2012


Arcus S.A., spółka notowana na GPW, jeden z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową, został nagrodzony przez Kapitułę Konkursu Dziennika Gazety Prawnej tytułem „Odpowiedzialny Pracodawca 2012 – Lider HR 2012”.

„Cieszymy się, że dziennikarze biznesowi i specjaliści HR docenili naszą pracę. Naszym celem jest sprawne zarządzanie spółką, dbanie o kapitał ludzki i jakość zatrudnienia przy jednoczesnej optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy w trudnej sytuacji makroekonomicznej. To nam się udaje. Od początku roku zwiększyliśmy zatrudnienie w działach sprzedaży i usług serwisowych o blisko 10 procent. Osiągnęliśmy przy tym trudną do uzyskania równowagę pomiędzy interesami naszych pracowników, zarządem spółki, a jej akcjonariuszami. Bardzo intensywnie inwestujemy również w rozwój naszych kadr, podnosząc kwalifikacje pracowników. Pracownicy to przecież najcenniejszy kapitał każdej firmy. Zespół Arcusa może liczyć na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w 3 letnim systemie szkoleń. Spółce udało się na ten cel uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 miliona złotych” – powiedział Marek Multan, Wiceprezes Zarządu Arcus S.A.

W wyróżnionych spółkach doceniono:

  • wysoką jakość zatrudnienia,
  • przestrzeganie prawa pracy,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników,
  • systemy motywacyjne,
  • reputację firmy oraz dynamikę zatrudnienia.