ISO

W kwietniu 2020 r. Arcus został poddany audytowi recertyfikującemu system ISO 9001:2015. Sprawozdanie potwierdziło zgodność z normą oraz to, że funkcjonujący w spółce system zarządzania jakością jest niezmiennie efektywny i stanowi cześć procesów zarządzania organizacją.  Ważność certyfikatu została przedłużona do 3 maja 2023 r. 

ISO 9001:2015 to system zarządzania jakością, który zakłada zrozumienie i spełnienie oczekiwań klienta w zakresie produktów, przyjęcia podejścia procesowego, dostarczenie mierzalnych wskaźników efektywności procesów i ciągłe ich doskonalenie, co przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy. Główne wymagania normy ISO 9001 to: nadzór na dokumentacją, udział kierownictwa w tworzeniu systemu zarządzania jakością, unormowanie zarządzania zasobami i realizacją produktów oraz stałe pomiary m.in. procesów czy zadowolenia klientów. 

„Koncentrujemy się na naszych kluczowych zasobach, czyli ludziach, partnerach i technologii, dlatego jasno określiliśmy wizję i cele strategiczne. Działalność operacyjną ułatwiają nam precyzyjne procedury, a jakość dostarczanych przez nas produktów i rozwiązań współgra z kwalifikacjami pracowników. Jesteśmy konsekwentni w podnoszeniu ich kompetencji, co przekłada się również na ulepszanie naszych systemów. Jednocześnie wspólnie ze spółkami Grupy Arcus wdrażamy nowe rozwiązania.”  – mówi Michał Czeredys, prezes Arcus S.A.