energa-logo


Arcus  S.A.,  spółka  notowana  na  GPW,  jeden   z  największych  na  polskim rynku  dostawców  inteligentnych  rozwiązań  IT  oraz  zintegrowanych  systemów zarządzania  dokumentem  i  korespondencją  masową,  podpisał  umowę  na  dostawę tzw.  inteligentnych  liczników  z  Energą  Operator  S.A. 

Konsorcjum  Arcus  i  T -matic Systems  (spółki  zależnej  Arcusa)  zainstaluje  310  tys.  inteligentnych  liczników  w technologii  PRIME  w  ramach  kolejnego  etapu  realizacji  projektu  inteligentnego opomiarowania  w  spółce.  To  największe  tego  typu  wdrożenie  w  Polsce  i  jedno  z największych w Europie.

„Bardzo  cieszymy  się  z  wygranej  w  przetargu  tym  bardziej,  że  to  jeden  z największych  kontraktów  w  historii  naszej  spółki.  Wybór  naszych  usług  potwierdza potencjał  i  możliwości  Arcusa  w  zakresie  współpracy  z  firmami  z  branży energetycznej  przy  każdych,  nawet  największych  projektach.  To  doświadczenie będzie  wykorzystane  w  staraniach  o  kolejne  umowy  na  dostawy  inteligentnych rozwiązań.  Cieszymy  się,  że  jednocześnie  nasza  firma  przyczyni  się  do upowszechniania  oszczędności  energii  i  dbałości  o  środowisko  naturalne  ”  – podkreśla Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A..

Konsorcjum  Arcusa  i  T-matic  Systems  dostarczy  inteligentne  liczniki  wraz  z producentem tych urządzeń, firmą ADD Grup. O wyniku  przetargu Energi-Operator zdecydowały:  najlepsza  oferta  cenowa  i  najkrótszy  czas  deklarowanych  dostaw.  Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty opiewa na kwotę 96  mln zł brutto  (78 mln zł netto). Rozpoczęcie montażu urządzeń w ramach tego etapu projektu ma nastąpić w  połowie  2013  roku.  Dotychczas,  w  ramach  projektu  wdrożenia  inteligentnego opomiarowania (w skrócie  AMI), Energa-Operator zamówiła i zainstalowała  109  tys. inteligentnych liczników. Zostały one dostarczone przez konsorcjum ARCUS S.A. i T Matic Systems Sp. z o.o.

Inteligentny licznik to urządzenie elektronicznie, służące do pomiaru zużycia energii i przesyłania  danych  pomiarowych  drogą  elektroniczną,  które  zapewnia dwukierunkową  komunikację  między  konsumentem  a  dostawcą/operatorem. Urządzenie  umożliwia  większe oszczędzanie  energii w gospodarstwach domowych, na podstawie pomiarów faktycznie zużywanego prądu.  Zgodnie z    Nowym  Prawem Energetycznym,  uwzględniającym  unijne  dyrektywy  w  tym  zakresie,  do  2020  roku każdy  odbiorca  energii  w  Polsce,  pobierający  prąd  od  każdego  dostawcy,  będzie musiał  mieć  zainstalowany  inteligentny  licznik  energii.  Szacuje  się,  że  operacja wdrożenia  inteligentnego  opomiarowania  w  Polsce  to  inwestycja  rzędu  od  7,8  do ponad 10,2 mld zł.

ARCUS_Energa_Operator_310000licznikow.pdf