arcus2


ARCUS SA dostarczy sprzęt do urzędów w województwie łódzkim

W dniu 4 sierpnia br. Arcus S.A. jako lider konsorcjum podpisał z Urzędem Wojewódzkim w
Łodzi umowę na dostawę, instalację oraz konfigurację eksploatacyjną sprzętu
komputerowego. Wartość kontraktu wynosi ponad 3,6 mln zł. Realizuje go łódzki oddział
firmy – Arcus Systemy Informatyczne.

Umowa jest realizowana w ramach programu budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych
województwa łódzkiego. Projekt polega na rozbudowie systemu e-Administracji, a jego celem jest
wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw na rzecz rozwoju komunikacji za pomocą
Internetu.

Dzięki zawartej umowie spółka Arcus ma udział w realizacji ważnego w skali kraju procesu
informatyzacji urzędów. Zamówiony u nas sprzęt pozytywnie wpłynie na wzrost wykorzystania
nowoczesnych technologii informatycznych w administracji samorządowej. W rezultacie poprawi się
dostęp do usług publicznych, co będzie z korzyścią zarówno dla urzędników jaki i mieszkańców
województwa łódzkiego, w tym przedsiębiorców – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu
ARCUS SA.

Umowa obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, w tym 871 szt. zestawów komputerowych, 145
szt. drukarek laserowych, 191 szt. drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, 88 szt. profesjonalnych
skanerów biurowych. Powyższy sprzęt będzie dostarczony na terenie całego województwa
łódzkiego do 150 lokalizacji partnerów projektu, głównie w Urzędach Gmin, Starostwach
Powiatowych, Urzędach Miast oraz innych instytucjach samorządowych.
Termin realizacji umowy: 3 miesiące.

ARCUS__Systemy_Integracyjne_Urzad_Wojewodzki.pdf