Logo Microsoft Dynamics AX 2012


Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (Arcus SI), Spółka należąca do Grupy Arcus, specjalizująca się we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, rozpoczęła wdrożenie ERP Microsoft Dynamics AX 2012 R3 w Spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (CCS).

Na mocy umowy Arcus SI zobowiązał się wytworzyć dla CCS zintegrowany system informatyczny w standardzie ERP II oparty na Microsoft Dynamics AX 2012 R3, wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem CCS i obsługujący procesy gospodarcze CCS w obszarach działalności CCS uzgodnionych przez strony. Arcus SI zobowiązał się dokonać wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego (przy uwzględnieniu procesów integracji pozostałych obszarów), przeszkolić pracowników CCS, jak również przeprowadzić inne określone w umowie działania związane z procesem wytworzenia i wdrożenia systemu. Zintegrowany system informatyczny w standardzie ERP ma umożliwić CCS w maksymalnym stopniu zautomatyzowane prowadzenie działalności usługowej, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych dla różnych potrzeb w ramach prowadzonej działalności, zapewniając bezpieczeństwo oraz umożliwiając dalszy rozwój CCS.

Arcus SI posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania (ERP) opartych o rozwiązania Microsoft. Jestem przekonany, że nasze bogate doświadczenie w tym obszarze jest jednym z powodów, dla których firma Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zdecydowała się na skorzystanie z naszych usług – mówi Krzysztof Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Arcus SI.

Całkowitą wartość wynagrodzenia określona została w umowie na kwotę 1,4 mln zł netto.