logo Arcus SI


PCG Academia we współpracy z Arcus SI organizuje 9 lutego w Warszawie Akademię Innowacji dla Uczelni 2020. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione nowoczesne rozwiązania dla uczelni w kontekście dostępności środków unijnych. Arcus SI zaprezentuje one4all – system zarządzania dedykowany dla szkół wyższych.

Celem Akademii Innowacji jest prezentacja wszystkich najważniejszych strumieni finansowania zewnętrznego (POWER, POPC, RPO) umożliwiających uczelniom zakup rozwiązań podnoszących jakość kształcenia i zarządzania. 10 liderów globalnego i krajowego rynku edukacyjnego zaprezentuje swoje rozwiązania.

Przedstawiciele Arcus SI – Maciej Czernaś, Wiceprezes Zarządu oraz Sławomir Chrzanowski, Ekspert ds. wdrożeń MS Dynamics – zaprezentują innowacyjną platformę dla uczelni, opartą o Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Dynamics AX. System jest odpowiedzią na potrzeby szkół wyższych w zakresie informatyzacji i efektywnego wspomagania zarządzania. One4all zapewnia kompleksową obsługę procesów, integruje obszary zarządzania komunikacją i obiegiem dokumentów oraz zarządzania projektami.

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli skonsultować konkretne pomysły na projekty z ekspertami w zakresie pozyskiwania funduszy i z decyzyjnymi przedstawicielami firm partnerskich. Cenną korzyścią z uczestnictwa będzie networking oraz wymiana doświadczeń z reprezentantami wiodących uczelni w kraju, odpowiedzialnymi za rozwój i podnoszenie jakości.

Podczas wydarzenia swoje rozwiązania zaprezentują również Blackboard, Canvas, ESCOLA, Inspera, itslearning, Bank Zachodni WBK realizujący program Santander Universidades, PWN i SuperMemo World. Fundacja Rektorów Polskich i Przewodniczący KRASP objęli honorowy patronat nad wydarzeniem.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni do bezpłatnego udziału. Program oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.AI2020.pl Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel. (22) 53 53 712 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl