Logo Arcus Systemy Informatyczne


Należąca do Grupy Arcus spółka Arcus Systemy Informatyczne zawarła umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego o wartości ponad 4,5 mln zł brutto. Rozwiązanie będzie oparte o technologię Microsoft.

Arcus Systemy Informatyczne wdroży w ELEKTROBUDOWIE Zintegrowany System Informatyczny one4all oparty o MS Dynamics AX 2012. Jest to system klasy ERP, wspomagany aplikacjami narzędziowymi z rodziny Microsoft (Project and Portfolio Management (PPM), SharePoint, Office 365), z wykorzystaniem chmury publicznej Microsoft Azure. Zakończenie kontraktu jest planowane na pierwszą połowę 2017 roku.

ELEKTROBUDOWA SA  świadczy sługi realizacji inwestycji związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Firma jest też producentem urządzeń elektroenergetycznych, rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.

Nowy system ZSI ma zapewnić ELEKTROBUDOWIE dostęp do najnowocześniejszych zintegrowanych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. ELEKTROBUDOWA SA  jest  firmą wielooddziałową, oferującą swoje wyspecjalizowane usługi inżynierskie w kraju i zagranicą. W związku z tym wymaga zastosowania rozwiązania o wysokiej dostępności, wydajności, skalowalności oraz elastyczności. Duży nacisk zostanie położony na zarządzanie portfelem projektów.

Arcus Systemy Informatyczne posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ERP opartych o rozwiązania Microsoftu zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Cieszę się, że ELEKTROBUDOWA SA zaufała nam i powierzyła wdrożenie zaawansowanego narzędzia ERP, które znacznie ułatwi zarządzanie dużą firmą prowadzącą złożone projekty infrastrukturalne – mówi Krzysztof Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Arcus SI.

Z systemu będzie korzystać ok. 250 użytkowników. Zintegrowany System Informatyczny pozwoli na gromadzenie i przetwarzanie informacji o stopniu zaawansowania rzeczowego i finansowego realizowanych projektów (kontraktów). Ułatwi to efektywne planowanie rzeczowe i finansowe kontraktu z możliwością wykorzystania struktur podziału prac tworzonych dla wielu kontraktów. Użytkownicy na bieżąco będą mogli porównywać wartości planowanych i zrealizowanych budżetów. Komunikacja z dostawcami zewnętrznymi będzie ułatwiona dzięki zastosowaniu technologii EDI (elektronicznej wymiany danych), która umożliwia zamówienia towaru i otrzymania faktury od dostawców.

Arcus Systemy Informatyczne jest dostawcą i producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Arcus SI posiada duże doświadczenie we wdrażaniu projektów opartych o technologie Microsoft. Jego potwierdzeniem jest status Złotego Partnera Microsoft w czterech obszarach: Gold Cloud Productivity, Gold Midmarket Solution Provider, Communications i Data Center.