arcus2


ARCUS S.A. w dniu 1 czerwca 2010 roku podpisał z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (Grupa BNP Paribas) ramową umowę na wdrożenie systemu do monitorowania i zarządzania flotą samochodową. Do projektu stworzonego na podstawie koncepcji biznesowej Arval i realizowanego przez ARCUS przy udziale Spółki zależnej T-Matic Systems, planowane jest włączenie części floty zarządzanej przez Arval.

Innowacyjny na polskim rynku projekt został opracowany przez ARCUS S.A. i spółkę zależną – T-Matic Systems Sp. z o.o., specjalnie na potrzeby i według wymagań polskiego oddziału Arval. Umowa zakłada świadczenie na rzecz klienta usług telematycznych oraz przygotowanie oprogramowania służącego do analizy parametrów użytkowych pojazdów i generowania szczegółowych raportów, wspierających  procesy decyzyjne w ramach floty pojazdów służbowych.

Zgodnie z kontraktem, w ciągu 3 lat systemem zostanie objęta część pojazdów zarządzanych przez Arval. W zależności od kryteriów przyjętych przez klienta, kontrakty telematyczne mogą trwać od 24 do 60 miesięcy. Umowa oparta jest o system abonamentowy – ARCUS będzie otrzymywał abonament od każdego monitorowanego pojazdu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nasz klient nie musi angażować znacznych środków na inwestycję w sprzęt i oprogramowanie – mówi Konrad Kowalczuk Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy ARCUS S.A. – Pozyskanie kolejnego komercyjnego klienta wpisuje się w naszą strategię zwiększania udziałów sektora biznesowego w sprzedaży firmy. Dodatkową korzyścią dla ARCUSA jest zapewnienie spółce stałych przychodów w dłuższym okresie.

Sytem telematyczny nazwany przez Arval „Measure & Management”, to nowatorskie na polskim rynku narzędzie, wspierające zarządzanie flotą w zakresie redukcji kosztów oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego. System opracowany we współpracy Arval i Grupy Arcus analizuje parametry użytkowe pojazdu i przesyła je do aplikacji internetowej po stronie klienta. Klient nie musi już analizować tysięcy surowych danych tabelarycznych, ponieważ wszystkie parametry wizualizowane są w postaci wykresów graficznych oraz rankingów. Tym samym, dzięki zaawansowanej technologii możliwe jest m.in. określenie stylu jazdy kierowców, identyfikacja piratów drogowych, a także klasyfikacja „najdroższych” kierowców. Modułowa architektura systemu pozwala na zarządzanie i wizualizację najważniejszych aspektów floty samochodowej z punktu widzenia każdego klienta z osobna. Nowatorskimi rozwiązaniami zastosowanymi w ramach modelu biznesowego Arval jest możliwość odróżnienia przebiegów służbowych od prywatnych, co może być bardzo istotne w aspekcie nadchodzących zmian w przepisach podatkowych. Za pośrednictwem systemu, Arval będzie mógł również prowadzić realną prewencję serwisową, informując użytkownika pojazdu o krytycznych parametrach pracy silnika, które mogą prowadzić do kosztownych napraw. Po raz pierwszy klienci Arval, uzyskają informacje o rzeczywistej emisji CO2 generowanej przez pojazdy firmowe, co w świetle coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, będzie niezwykle istotne dla wielu firm, a szczególnie dużych korporacji. Dodatkowe funkcjonalności „Measure & Management” realizowane przez firmę Arval, pomogą użytkownikom pojazdów w tak krytycznych sytuacjach jak choćby wypadek drogowy. Po otrzymaniu przez operatora systemu informacji o wystrzeleniu poduszek powietrznych, możliwe będzie pilne zadysponowanie służb ratunkowych na miejsce zdarzenia oraz zapewnienie szybkiego transportu dla uczestników wypadku.

Specjalnie dostosowane do naszych potrzeb rozwiązanie, jest najbardziej innowacyjnym z projektów telematycznych zastosowanych w całej Grupie Arval. Obecnie system telematyczny jest powszechnie dostępny, jednak dopiero dzięki know-how Arval oraz możliwościom technologicznych Arcus, możliwe stało się stworzenie kompleksowego narzędzia jakim jest program „Measure & Management”, który w centrum uwagi stawia samego kierowcę. Wiedza pochodząca bezpośrednio z pojazdu, a nie z systemów raportowych, jest znacznie bardziej precyzyjna i obrazowa, a tym samym staje się niezastąpionym narzędziem decyzyjnym dla firm szukających oszczędności w ramach parku pojazdów i poprawy bezpieczeństwa swoich kierowców. Biorąc pod uwagę fakt, że blisko 30% wypadków drogowych odbywa się z udziałem kierowców aut służbowych, potencjał do poprawy bezpieczeństwa jest bardzo duży. Liczymy na to, że raporty w stylu „dowiedz się, jakim jesteś kierowcą” zmuszą niektórych użytkowników do refleksji na temat swojego stylu jazdy. A jeśli dzięki programowi Arval, uda się uratować choćby jedno życie więcej – będzie to już ogromnym sukcesem naszej inicjatywy  – potwierdza Bartłomiej Kwapisz, Product & Marketing Manager w Arval Polska.

System telematyczny przygotowany na podstawie koncepcji biznesowej Arval i realizowany przez ARCUS oraz T-matic Systems składa się z urządzenia montowanego w pojeździe, pobierającego dane z magistrali CAN, w którą dziś wyposażony jest praktycznie każdy pojazd. Urządzenie telematyczne ma moduł GPS lokalizujący pojazd oraz kartę SIM, za pośrednictwem której dane z pojazdu przesyłane są do aplikacji analitycznej. Całość informacji przetwarzana jest w specjalistycznym oprogramowaniu. Następnie system konwertuje dane i przedstawia je w formie wykresów graficznych. Są one pogrupowane w raporty i rankingi tematyczne, określające m.in. styl prowadzenia pojazdu. Korzystając z transmisji danych w czasie rzeczywistym, parametry w odstępie kilku sekund wizualizowane są w aplikacjach webowych.

ARCUS_ARVAL_zaawansowany_system_telematyczny_do_zarzadzania_flota.pdf