ISO 9001:2015


W kwietniu 2018 r. Arcus został poddany audytowi recertyfikującemu system ISO 9001:2015. Sprawozdanie potwierdziło zgodność z normą, a to oznacza, że funkcjonujący w spółce system zarządzania jakością jest niezmiennie efektywny i stanowi cześć procesów zarządzania organizacją.  Ważność certyfikatu została przedłużona do 3 maja 2020 r.

System zarządzania jakością ISO 9001:2015 zakłada zrozumienie i spełnienie oczekiwań klienta w zakresie produktów, przyjęcia podejścia procesowego, dostarczenie mierzalnych wskaźników efektywności procesów i ciągłe ich doskonalenie, co przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy. Główne wymagania normy ISO 9001 to: nadzór na dokumentacją, udział kierownictwa w tworzeniu systemu zarządzania jakością, unormowanie zarządzania zasobami i realizacją produktów oraz stałe pomiary m.in. procesów czy zadowolenia klientów.

„Koncentrując się na naszych kluczowych zasobach czyli ludziach, partnerach i technologii jasno określiliśmy wizję i cele strategiczne. Precyzyjność procedur ułatwia działalność operacyjną, a jakość dostarczanych przez nas produktów i procesów współgra z kwalifikacjami pracowników. Jesteśmy konsekwentni w podnoszeniu ich kompetencji, co przekłada się również na ulepszanie naszych systemów.  Jednocześnie wspólnie ze spółkami wchodzącymi w skład naszej Grupy wdrażamy nowe rozwiązania. Jednym z nich jest niedawno uruchomiona platforma zakupowa Enbay.pl, dzięki której możliwe jest porównanie cen prądu online i wybór najtańszego dostawcy energii”  – mówi Michał Czeredys, prezes Arcus S.A.