mds


Dynamiczne zmiany w gospodarce zmuszają firmy do poszukiwania źródeł minimalizacji ponoszonych kosztów. Dotyczy to praktycznie każdego aspektu prowadzonej przez nie działalności. Nie inaczej jest z wydatkami związanymi z szeroko rozumianym obiegiem dokumentów. Coraz więcej firm zaczyna dostrzegać potrzebę usystematyzowania tego procesu, co w efekcie końcowym ma przynieść wymierny efekt w postaci oszczędności. Większość osób zakłada, że nie da się tego osiągnąć bez kosztownych inwestycji w nowoczesne rozwiązania. Dostępny jest jednak alternatywny model wdrożenia tych rozwiązań, który pozwala na pozyskanie nowoczesnych technologii przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym.

 

       Mowa tu o dzierżawie nowoczesnego parku urządzeń biurowych, oferowanej przez firmę ARCUS S.A. Rozwiązanie to ma wiele zalet i dotyczy praktycznie całego asortymentu, od drukarek laserowych i rozbudowanych urządzeń wielofunkcyjnych japońskiej marki Kyocera Mita, poprzez zaawansowane systemy wysyłki korespondencji masowej firmy Pitney Bowes, a skończywszy na dedykowanym oprogramowaniu służącym do kompleksowego zarządzania obiegiem dokumentów.
      

 

       Dzierżawa systemów drukujących i wielofunkcyjnych oferowana przez Arcus S.A. opiera się przede wszystkim na znanych i docenianych na całym świecie rozwiązaniach Kyocera Mita, które słyną z najniższych całkowitych kosztów posiadania (TCO), ponadprzeciętnej wydajności oraz trwałości.
       

     

  Firma, która decyduje się na usługę dzierżawy osiąga wiele korzyści z zastosowania takiej formy rozliczania systemów drukująco-kopiujących. Podstawową jest brak konieczności angażowania znacznych środków inwestycyjnych w nowy sprzęt czy system, które umożliwiają zautomatyzowanie i zoptymalizowanie całości procesów związanych z obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. Miesięczny czynsz oraz koszt faktycznie zrealizowanej eksploatacji stanowi niewielki ułamek budżetu, jaki należałoby przeznaczyć na zakup parku maszynowego, a który można wykorzystać do finansowania innych inwestycji lub rozwoju działalności podstawowej. Również formalności związane z zamówieniem takiej usługi dostawca ograniczył do niezbędnego minimum, dzięki czemu można ją zrealizować w prosty sposób. 

 

        Taka forma nabywania produktów gwarantuje również stałe koszty utrzymania urządzeń i pozwala na niezwykle precyzyjne określenie wydatków z tym związanych w dłuższym okresie czasu. Klient może również ustalić ilość wykonywanych kopii w danym okresie rozliczeniowym (pakiet kopii), a tym samym dokładnie wyliczyć koszty.
Niezwykle istotnym argumentem dla firm jest możliwość finansowania dzierżawy z bieżących środków obrotowych. Niewielki koszt usługi oraz rozłożenie wydatków w czasie nie narusza płynności finansowej podmiotu (cash flow), a tym samym pozytywnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa firmy, umożliwia jej rozwój i nawet w niesprzyjających warunkach nie stanowi nadmiernego obciążenia. Umowa dzierżawy może zostać podpisana na okres nawet 60 miesięcy, gwarantując tym samym pewność inwestycji i długoletnią współpracę zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom. 

 

        Rzeczą istotną jest również przeniesienie odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie urządzeń na ich właściciela czyli Arcus S.A., który ponosi również koszty związane m.in. z amortyzacją czy ubezpieczeniem. 
W ramach odpłatności za kopie Klient otrzymuje kompleksowy pakiet obsługi technicznej obejmujący wszelkie czynności i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Dotyczy to między innymi dostaw tonerów, przeglądów, konserwacji, dostaw i wymiany części oraz materiałów eksploatacyjnych, dostarczenia urządzenia zastępczego czy aktualizacji oprogramowania. Usługi świadczone w ramach umowy dzierżawy realizowane są w najkrótszych, możliwych terminach.

 

        Usługi te wykonywane są przez wykwalifikowanych serwisantów i gwarantują zastosowanie odpowiednich, oryginalnych materiałów, co w efekcie końcowym przekłada się na jakość reprodukowanych dokumentów oraz dłuższą i bezawaryjną pracę urządzeń. Poprzez usługę dzierżawy ARCUS S.A. oferuje również swoim Klientom zdalny monitoring urządzeń, dzięki któremu, proces szeroko rozumianego serwisowania może zostać w pełni zautomatyzowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu zasoby Klienta nie są angażowane w proces obsługi technicznej urządzeń. Należy tu również wspomnieć o ogólnym obniżeniu kosztów związanych z produkcją dokumentów. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz systemom kontroli kosztów i procesu produkcji, oszczędność z tego tytułu może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Niejednokrotnie wartość uzyskanych oszczędności może w znacznej części lub całości pokryć miesięczne nakłady finansowe związane z realizacją inwestycji. 

        W przeciwieństwie do wielu ofert dzierżawy urządzenia są automatycznie ubezpieczane przez dostawcę, nie są naliczane dodatkowe opłaty z tego tytułu, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, z powodu którego urządzenie zostało uszkodzone, dostawca wymienia je na nowe, wolne od wad. Zapewnia to Klientowi najwyższą ochronę inwestycji i pewność działania nawet w sytuacjach kryzysowych. W przypadku urządzeń wyeksploatowanych Klient ma prawo zwrotu produktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub jego wykup już od 1 PLN netto. Dzięki temu nie ma problemów z produktami, które stanowią wartość na środkach trwałych, a pomimo tego, że są już wyeksploatowane nie mogą być przekazane do utylizacji.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty dzierżawy prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Bezpośredniej: (22) 53 60 910, 53 60 818.