Logo Money.pl


Koszty drukowania w polskich firmach są bardzo wysokie. Zawyżają je marnotrawstwo i drogie w użytkowaniu urządzenia. Można to jednak zmienić. Dobre inwestycje w sprzęt, zastosowanie nowoczesnych źródeł finansowania jego zakupu i eliminacja strat są receptą na oszczędności.

Oszczędne drukowanie to nie tylko zyski dla przedsiębiorstwa, ale również doskonałe rozwiązanie dla środowiska naturalnego. Raport KPMG pokazał, że jedynie 45% procedur administracyjno-biurowych w polskich firmach odbywa się drogą elektroniczną, bez konieczności drukowania dokumentów.

Zużycie papieru w przedsiębiorstwach jest bardzo duże, znów odwołamy się do danych z raportu KPMG. Wykorzystują one 3 020 492 tys. kartek A4 miesięcznie, w tym małe firmy 1 082 203 tys. kartek, średnie 1 096 415 tys., a duże 493 490 tys. kartek A4 miesięcznie. W przedsiębiorstwach zatrudniających do 5 osób na jednego pracownika przypada 889 kartek A4 w miesiącu, w nieco większych 946, a w dużych 185.
 

Całość artykułu dostępna na money.pl