Fakturomat_logo


Dane z faktur mogą zostać wprowadzane do systemów finansowo księgowych bez czasochłonnego angażowania pracowników. Wystarczy w tym celu wykorzystanie Fakturomatu, którego producentem jest spółka Docusoft z Grupy Arcus. Fakturomat szybko i skutecznie zaczytuje, interpretuje i sprawdza dane z faktur zarówno papierowych jak i elektronicznych. Jednocześnie potrafi rozróżniać faktury krajowe, zagraniczne i korygujące. Pełny zakres możliwości i zasady działania Fakturomatu został przedstawiony w artykule Automatyczne zaczytywanie danych dostępnym na internetowej stronie Rzeczpospolitej oraz w dodatku „ABC Nowych Technologii”.