Gazeta Bankowa logo


Gazeta Bankowa wyróżniła usługi i produkty, które mogą zostać Hitami 2018 roku. Kapituła Redakcji doceniła Fakturomat produkowany przez Docusoft, jedną ze spółek wchodzących w skład grupy Arcus. Nasze rozwiązanie uznała za rekomendację w konkursie Hit 2018 podczas Gali Technobiznes 2018.

Fakturomat jest narzędziem do zaczytywania, interpretowania oraz sprawdzania danych z faktur. Umożliwia rozpoznawanie i przekazanie do systemu finansowo-księgowego pozycji znajdujących się w fakturach papierowych lub otrzymywanych w wersji elektronicznej. Nie tylko rozpoznaje dane z nagłówków faktur, ale umożliwia ich podsumowanie, weryfikację i sprawdzenie zgodności z danymi referencyjnymi. Fakturomat jest dostępny jako niezależny produkt. Może być również modułem systemu Vario, czyli oprogramowania wspierającego zarządzenie projektami.

Prezes Zarządu Docusoft Andrzej Nycz wyjaśnia działanie Fakturomatu  – W pierwszej fazie narzędzie zaczytuje dane z papierowej faktur lub skanuje informacje z elektronicznego obrazu. Później w fazie interpretacji dokonuje selekcji np. ze względu na daty czy wartości. Następnie sprawdza sumy czy poprawność konta bankowego. Dopiero zweryfikowane dane przesyła do systemu ERP albo innego systemu obiegu dokumentów – tłumaczy.

Fakturomat najczęściej wykorzystywany jest przez firmy transportowe, biura rachunkowe i sieci franczyzowe.