Logo Gazety Finansowej


W związku z opublikowanymi wynikami Grupy Arcus za 2015 rok tygodnik „Gazeta Finansowa” przyznał Michałowi Czeredysowi, Prezesowi Zarządu Arcus S.A. „Plus Tygodnia”. Redakcja wyróżnia w ten sposób osoby, które odnoszą sukcesy.

Redakcja wyróżniła Prezesa Michała Czeredysa w związku z poprawą wyników Arcus S.A. w 2015 roku i przeprowadzenie firmy przez trudny czas w 2014 roku. W uzasadnieniu podkreślono, że „prawdziwych liderów poznaje się podczas kryzysu”, bo bycie menedżerem w spokojnych czasach jest dużo łatwiejsze.

Przeprowadzone przez Michała Czeredysa zmiany w firmie w trudnym dla niej okresie pozwoliły jej wrócić na ścieżkę rozwoju i zamienić stratę w zysk. Poprawa wyników została pozytywnie odebrana przez inwestorów: kurs akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł dwukrotnie od momentu publikacji wyników. Prezes Michał Czeredys nie spoczywa na laurach i zapowiada dalsze rozwijanie oferty usług Grupy Arcus i pracę nad poprawą wyniku finansowego.