GEOTIK BRUMGO T-matic Systems Rikaline


Wyodrębniona część T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, została połączona ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą samochodową. Połączenie nastąpiło na mocy dwustronnej umowy podpisanej 29 grudnia 2016 r.  poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa T-matic Systems oraz całego przedsiębiorstwa Rikaline. W wyniku tej transakcji powstała Spółka GEOTIK, w której T-matic Systems posiada 65,67% akcji. Zarząd nowej firmy, która weszła w skład Grupy Kapitałowej Arcus zapowiada znaczący wzrost przychodów w ciągu najbliższych 4 lat.

GEOTIK Sp. z o.o. będzie oferować nowy zaawansowany technologicznie produkt dedykowany dla dużych przedsiębiorstw i instytucji oraz połączy dotychczasowe doświadczenia obu firm w zakresie marketingu, wdrożenia i sprzedaży produktu BRUMGO przeznaczonego dla mniejszych podmiotów. Obecnie obydwa przedsiębiorstwa dostarczają rozwiązania służące do zarządzanie flotą 7000 pojazdów, zarówno w Polsce jak i zagranicą m.in. na rynku europejskim oraz USA.

Cel połączenia jest prosty: tworzymy nową firmę, która dzięki synergiom będzie mogła znacząco zwiększyć udział w rynku zarządzania flotą samochodową. Z oferty T-matica zaoferujemy m.in. rozwiązania przygotowane dla większych firm i instytucji, czyli system TiMS, a dla mniejszych przedsiębiorców oprogramowanie BRUMGO. Ważne jest także, że dzięki połączeniu będziemy mieli dostęp do zaawansowanych lokalizatorów GPS montowanych w pojazdach, które są produkowane przez Rikaline w Polsce. To istotnie zwiększa naszą konkurencyjność. Dzięki tak skonstruowanej ofercie w ciągu najbliższych 4 lat planujemy osiągnąć znaczący wzrost przychodów.” komentuje Piotr Golik, prezes GEOTIK i T-matic Systems.

Liczymy na wzrost w Polsce, w której rynek rozwiązań dla monitorowania pojazdów szacuje się na 700-800 mln złotych, ale przede wszystkimi za granicą. Europa, Ameryka Płn. i Płd., Afryka to główne rynki ekspansji, których wartość jest kilka razy większa w porównaniu do rynku polskiego. Nie chcemy jednak na nowych rynkach tworzyć oddziałów. Nasza główna przewaga to nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania flotą, oferowane w internetowej sieci sprzedaży przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dystrybucji.” – dodaje wiceprezes Piotr Majewski GEOTIK oraz dotychczasowy prezes Rikaline.

Spółka GEOTIK będzie funkcjonować w ramach Grupy Kapitałowej Arcus. Natomiast T-matic Systems S.A. nadal będzie oferować swoim klientom rozwiązania z zakresu inteligentnych sieci (smart grid) i inteligentnych liczników (smart metering) dedykowaną głównie dla sektora energetycznego oraz rozwiązania wspierające automatyczny pomiar natężenia ruchu.

Jednym ze sztandarowych produktów  spółki GEOTIK będzie rozwiązanie BRUMGO.

BRUMGO to wieloplatformowa aplikacja monitoringu GPS działająca na komputerze, telefonie i tablecie (iOS/Android). Narzędzie jest niezwykle proste w instalacji. Do podstawowego lokalizowania można wykorzystać smartfon z modułem GPS, a dla bardziej wymagających przygotowane zostały profesjonalne zestawy z lokalizatorami.

BRUMGO oferuje błyskawiczny podgląd pozycji pojazdów z dostępem do kluczowych parametrów oraz sposobu użytkowania samochodów przez kierowców. To aplikacja umożliwiająca także swobodne dzielenie się lokalizacją pojazdów oraz przemierzonymi trasami – wystarczy do tego klikniecie w aplikacji funkcji „udostępnij” lub połączenie z API i wykorzystanie tych danych w dowolny sposób. Dzięki niej znajomi, bądź klienci użytkowników będą poinformowani (za jego zgodą) o jego bieżącej lokalizacji i czasie dotarcia do punktu docelowego.

BRUMGO dodatkowo kontroluje eksploatację samochodów oraz zabezpiecza obszary wytyczone przez użytkownika, dzięki czemu wie o każdym wjeździe i wyjeździe z wyznaczonej strefy. Aplikacja powiadamia o aktualnych trendach floty i automatycznie informuje osoby upoważnione o zaistnieniu sytuacji budzącej niepokój. BRUMGO automatycznie analizuje dane, oszczędzając czas osób zarządzających flotą poświęcany dotychczas na żmudną analizę danych.

 

O GRUPIE ARCUS

ARCUS SA jest dostawcą zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. ARCUS SA i spółki zależne: T-matic Systems SA, GEOTIK Sp. z o.o. oraz ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Piątą spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce.

O T-MATIC SYSTEMS i GEOTIK

Spółka T-matic Systems SA swoją działalność rozpoczęła w 2006 roku. Początkowo firma dostarczała rozwiązania z zakresu telematyki. W 2008 roku udziałowcem spółki został ARCUS SA. T-matic Systems wszedł tym samym do GRUPY ARCUS, co umożliwiło rozwój, a także poszerzenie oferty o usługi związane z inteligentnymi sieciami energetycznymi (smart grid). Obecnie T-matic Systems SA jest wiodącym na rynku polskim dostawcą usług z zakresu inteligentnych sieci i inteligentnych liczników  dedykowanych głównie dla sektora energetycznego oraz rozwiązań wspierających automatyczny pomiar natężenia ruchu. Oferta firmy łączy nowoczesność i efektywność proponowanych rozwiązań z kompleksową opieką nad Klientem.

Spółka GEOTIK powstała w 2016 roku z połączenia wyodrębnionej części T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą samochodową. GEOTIK Sp. z o.o. oferuje zaawansowany technologicznie i funkcjonalnie produkt dedykowany dla dużych przedsiębiorstw i instytucji oraz rozwiązanie BRUMGO przeznaczone dla mniejszych podmiotów.

 

Kontakt dla mediów:

Michał Gembal

Dyrektor Marketingu GRUPY ARCUS

tel. (22) 53 60 900

e-mail: michal.gembal@arcus.pl