Logo firmy Geotik


Spółka Geotik, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ARCUS, podpisała umowę
o współpracy z Delta Broker, na mocy  której właściciele aut wyposażonych w systemy do monitorowania jazdy mogą liczyć na obniżkę do 30% w kalkulowanej stawce ubezpieczeniowej OC i AC w porównaniu do aktualnej oferty ubezpieczycieli. Dzięki nowej ofercie Zarząd Geotik liczy na poszerzenie bazy klientów.

Udział w tym modelu firmy brokerskiej doprowadził do zmiany mechanizmu obliczania składek ubezpieczeniowych, które teraz będą podlegać indywidualnej ocenie ryzyka w oparciu o profil kierowcy uzyskany za pomocą technologii telematycznej. System monitoruje wybrane parametry pracy pojazdu w celu ustalenia indywidualnego stylu jazdy kierowcy. Końcowa ocena jest wyznaczana na podstawie zestawu atrybutów pracy pojazdu: płynność jazdy, eksploatacja silnika, praca na biegu jałowym, przestrzeganie czasu pracy, unikanie gwałtownych manewrów, przestrzeganie ograniczeń prędkości. Każde przekroczenie dopuszczalnego zakresu obniża końcową ocenę kierowcy i tym samym wpływa na ocenę ubezpieczyciela.

Sposobem na motywację kierowców do bezpiecznej i ekonomicznej jazdy jest ranking generowany na podstawie indywidualnych ocen stylu kierowania pojazdem. Umożliwia on zastosowanie w biznesie mechaniki znanej z gier komputerów tzw. grywalizacji. Ranking bezpośrednio angażuje kierowców do obniżenia kosztów eksploatacji i jest podsumowaniem stylu jazdy całej floty. Uzyskanie wysokiego wyniku w klasyfikacji to szansa na osiągnięcie lepszej oferty. Klienci firmy Geotik posiadający w swojej flocie lokalizatory GPS mogą spodziewać się obniżek do 30% w porównaniu do aktualnej oferty rynkowej. Wycena nie będzie ograniczać się do jednego ubezpieczyciela, pod uwagę będą brane oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych będących partnerami spółek. Liczymy także, że w efekcie współpracy z Delta Broker powiększymy bazę naszych klientów.”komentuje Bogdan Kwiatkowski z Geotik.

W przypadku klientów flotowych sposób obliczania ubezpieczenia jest rozbudowany i dotyka wielu aspektów zarządzanej floty. Czynnikami wpływającymi na wysokość obniżki są: średnie wartości szkody i ich częstotliwość, wiek i rodzaj pojazdów, sposób i miejsce wykorzystania pojazdów oraz wskaźnik szkodowości, czyli stosunku wartości szkód do wysokości płaconej składki. Ostatni z nich jest najbardziej skrupulatnie weryfikowany w procesie ustalania wysokości składki. Negocjowanie stawki odbywa się dwuetapowo: w momencie podpisania umowy na ubezpieczenie z usługą telematyczną oraz w momencie odświeżenie polisy na kolejny rok na podstawie danych z systemu do zarządzania flotą pojazdów.”komentuje Michał Sierant z Delta Brokers

Klientom Delta Broker, zainteresowanym możliwością obniżenia składek ubezpieczeniowych, spółka Geotik zaoferuje innowacyjne rozwiązanie do monitoringu GPS i kontroli eksploatacji – Brumgo, oraz TiMS, który wspierają ograniczenie zużycia paliwa, prywatnych przejazdów i kosztów przeglądów.

Spółka Geotik powstała w 2016 roku z połączenia wyodrębnionej części telematycznej spółki T-Matic Systems, z grupy Arcus SA, oraz spółki Rikaline – polskiego producenta aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą samochodową. Geotik oferuje zaawansowane technologicznie i funkcjonalnie produkty dedykowane zarówno dla dużych przedsiębiorstw i instytucji, jak i dla mniejszych podmiotów.