Logo Gazety Giełdy PARKIET


Dzisiejszy „Parkiet” opublikował artykuł na temat naszej Spółki. Redakcja odnotowuje w nim, że akcje Arcus zdrożały od początku roku niemal dwukrotnie.

Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. poinformował, że firma pracuje nad nowymi kontraktami, które powinny zostać rozstrzygnięte w II i III kwartale. Zwrócił także uwagę, że spółka pracuje nad wzrostem rentowności i pod tym kątem dobiera realizowane kontrakty.

Jak możemy przeczytać w „Parkiecie” w pierwszym kwartale 2016 roku EBITDA Arcusa wyraźnie wzrósł przy jednoczesnym ograniczeniu obrotów. Prezes Michał Czeredys wyjaśnia, że I kwartał ani dla branży ani dla spółki z reguły nie jest zbyt dobrym okresem, ale rok 2016 zapowiada się dobrze. Spółka nie podaje prognoz finansowych i koncentruje się na rozwoju segmentów telematycznego i telemetrycznego, których wyniki z kwartału na kwartał są coraz lepsze. Michał Czeredys poinformował także, że płynność spółki jest bardzo dobra i cały czas są redukowane koszty.

Prezes Michał Czeredys odniósł się także do trwających rozmowy z Energą-Operator na temat ugodowego zakończenia sporu dotyczącego kontraktu na dostawę i wdrożenia inteligentnych liczników. Potwierdził obustronne zainteresowanie znalezieniem polubownego rozwiązania.

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu dziennika „Parkiet”.