Logo Arcus


W związku ze współpracą firmy Arcus ze Stowarzyszeniem Wiosna, organizatorem akcji charytatywnej Szlachetna Paczka otrzymaliśmy certyfikat przynależności do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI.

Dzięki akcji SZLACHETNA PACZKA do blisko 20 tys. rodzin w całym kraju trafiły paczki z darami o wartości ponad 40 mln zł. Skoordynowanie potrzebujących osób, tysięcy wolontariuszy i ponad 700 tys. Darczyńców to bardzo duże wyzwanie organizacyjne. Wymaga ono bardzo dużo pracy, a także nowoczesnych narzędzi informatycznych. Grupa Arcus wspiera akcję SZLACHETNA PACZKA udostępniając organizatorowi akcji Stowarzyszeniu WIOSNA urządzenia wielofunkcyjne Kyocera wraz z oprogramowaniem MyQ, które pozwala na kontrolę wykorzystania urządzeń.

– Grupa Arcus od wielu lat angażuje się w różnego rodzaju działania charytatywne. Dlatego cieszymy się, że jesteśmy w Drużynie SZLACHETNEJ PACZKI, która angażuje setki tysięcy Polaków w pomaganie innym. Dzięki wydajnym urządzeniom wielofunkcyjnym Kyocera Stowarzyszenie oszczędza pieniądze, które może przeznaczyć na inne, ważniejsze cele – mówi Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A.

W biurze stowarzyszenia WIOSNA z możliwości druku czy kopiowania korzysta łącznie ponad 100 użytkowników, którzy rocznie drukuje nawet kilkaset tysięcy stron (wydruki związane m.in. z bieżącą działalnością stowarzyszenia, księgowością, czy prowadzonymi akcjami charytatywnymi).

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. W ramach akcji prywatni darczyńcy przygotowują paczki świąteczne, realizujące potrzeby osób żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich które znalazły się w trudnej sytuacji z powodów niezależnych od siebie. Do projektu włączane są głównie osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne, dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, samotni rodzice oraz ci, których spotkało nieszczęście. Ważnym elementem jest lokalność akcji – darczyńcy przygotowują paczki dla mieszkańców swojego miasta lub okolicy. Ubiegłoroczna edycja projektu zjednoczyła 617 tysięcy osób: darczyńców, wolontariuszy i rodzin w potrzebie.

Stowarzyszenie WIOSNA to polska organizacja charytatywna, powstała w Krakowie w 2001 roku. Założycielem i prezesem stowarzyszenia jest ks. Jacek Stryczek. Główne założenie Stowarzyszenia to propagowanie solidarności z potrzebującymi, pośredniczenie w organizowaniu pomocy i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. W projektach Stowarzyszenia WIOSNA najważniejsze jest łączenie osób potrzebujących z darczyńcami i wolontariuszami.