Logo T-matic Systems


O obawach związanych ze śledzeniem kierowców, wpływem telematyki na ceny polis i rynku ubezpieczeń w Europie rozmawiamy z Piotrem Pastuszką, Prezesem Zarządu T-matic Systems S.A.

(…)

Jakie są zagrożenia związane z wprowadzeniem ubezpieczeń UBI?

Przede wszystkim świadomość i wola. Obecnie branża telematyki trochę ze swojej winy jest traktowana jako ta, która dostarcza sprzęt. Tymczasem od urządzeń o wiele ważniejsze są związane z nimi usługi oparte o zaawansowane oprogramowanie. Nie można już opierać się jedynie na argumentach ekonomicznych pod hasłem „ile zaoszczędzi dana flota”. Trzeba dostarczyć kompletną usługę, od sprzętu począwszy na ubezpieczeniach skończywszy. Wówczas firma telematyczna staje się partnerem technologicznym, który doradza w doborze najbardziej optymalnej kompleksowej oferty.

Drugą barierą, jaka może się pojawić dla flot są… ludzie. A ściślej związki zawodowe. Niesłuszna obawa przed śledzeniem tak nagłaśnianym w mediach jest wręcz kluczowa. A to nie wszystko. Istnieje również obawa przed wyższymi kosztami związanymi z zakupem urządzenia i jego montażem. Jest to o tyle nieuzasadnione, że koszt urządzenia dla użytkownika końcowego wyniesie kilkaset złotych – już po roku opłacania niższej składki za ubezpieczenie może się zwrócić. Niestety mity mogą być na tyle silne, że mogą zniweczyć realizację projektów.

Trzecią barierą jest to, co obserwujemy obecnie we Włoszech. Po 10 latach eldorado pojawiły się utrudnienia natury prawnej. Z perspektywy obecnej legislacji w Unii Europejskiej najważniejszym podmiotem jest statystyczny Kowalski. W przypadku rynku ubezpieczeń dla konsumentów istotna jest swoboda wyboru i ewentualnej zmiany ubezpieczyciela. A obecnie wybór określonej firmy ubezpieczeniowej we Włoszech wiąże się ze swoistym przywiązaniem. Każdy z ubezpieczycieli stosuje własny system i urządzenia. A to oznacza, że zmieniając ubezpieczyciela trzeba też wymienić sprzęt. To wyraźne ograniczenie. Stąd kluczowe staje się, by użytkownik zmieniając firmę mógł przenieść zainstalowane urządzenie. By stało się to możliwe, trwają obecnie prace nad spójnością specyfikacji danych.

 

Connected Life Magazine, kwiecień 2015