Logo Arcus Systemy Informatyczne


Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 9A, jako spółka wchodząca w skład Grupy Arcus, informuje iż w dniu 7 sierpnia br. podpisała umowę z Województwem Łódzkim w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST)” na zaprojektowanie i wdrożenie systemu sieci bezprzewodowych WiFi na terenie ośmiu wojewódzkich szpitali (Łodzi, Bełchatowie, Sieradzu, Zgierzu, Pabianicach, Warcie, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach), w których zlokalizowane są węzły szkieletowej ŁRST.

Jednostką prowadzącą i finansującą projekt jest Województwo Łódzkie a beneficjentami osiem wyżej wskazanych placówek.

Wartość projektu to 15.974.010,00 zł brutto. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po zakończeniu wdrożenia wymienione osiem jednostek leczniczych będzie dysponowało najwyższej klasy bezprzewodową siecią WiFi, której przeznaczeniem będzie dostęp do Internetu dla pacjentów przebywających na terenie jednostek, oraz możliwość rozwijania mobilnego dostępu do wybranych systemów szpitalnych dla personelu medycznego i administracyjnego