Manager_Samorzadu


W październikowym wydaniu specjalnym Managera Samorządu znalazł się obszerny artykuł pt. “Nowe technologie w służbie samorządu”. Tekst jest opatrzony komentarzem prezesa Arcus SA Michała Czeredysa. 

Artykuł rozwija tezę, że miasta przyszłości nie są domeną science fiction. – Podstawowym zasobem staje się informacja, a najważniejszą kompetencją – sprawność zarządzania informacją – stwierdza Manager Samorządu. Tekst wymienia nowoczesne usługi, które już teraz są dostępne samorządom: nowoczesne zarządzanie środowiskiem druku, dzierżawa urządzeń zamiast własności, bezpieczeństwo obiegu informacji – szczególnie w kontekście RODO –  System obiegu informacji wewnątrz urzędu stanowi dziś infrastrukturę krytyczną – ostrzega Manager Samorządu. Publikacja wymienia zautomatyzowane systemy obsługi poczty tradycyjnej, a więc składarki, kopertownice czy adresarki, które potrafią zastąpić kilkaset osób. Przywoływany jest także przykład usługi Arcus Kyocera Zeccer, która polega na publicznym udostępnianiu drukarki, na przykład w urzędzie. – Usługa Arcus Kyocera Zeccer jest przykładem działania, które zapewnia pozytywny efekt przy niskim nakładzie – uważa Manager Samorządu.

– Efektywność wydatkowania środków publicznych to nic innego, jak optymalizacja, czyli stosowanie rozwiązań, które przyniosą maksymalizację korzyści dla całej wspólnoty – przypomina w komentarzu prezes Arcus SA Michał Czeredys – Miasta przyszłości nie muszą przypominać tych z filmów science fiction. Wystarczy samo „science” – czyli podejście naukowe i idące wraz z nim praktyczne, gotowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne. To jest obietnica, którą jako Grupa Arcus już teraz pomagamy realizować – podsumowuje w komentarzu prezes Michał Czeredys.

Wydanie specjalne Managera Samorządu ukazało się w lokalnych mutacjach Warszawa, Białystok, Elbląg, Gdańsk, Gorzów, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz.