Michał CzeredysW obliczu dynamicznie rozwijającej się technologii sztucznej inteligencji (AI), polskie firmy coraz śmielej inwestują w nowoczesne rozwiązania. Raport Amazon Web Services (AWS) ujawnia, że liczba firm korzystających z AI wzrosła o 22% w ciągu ostatniego roku, zwiastując znaczące zyski dla krajowej gospodarki. Jednakże, pełne wykorzystanie potencjału AI napotyka na przeszkodę w postaci braków w kompetencjach cyfrowych pracowników. Michał Czeredys wypowiedział się na ten temat dla Pulsu Biznesu. 

Znaczenie ludzkiego czynnika w rewolucji AI

“Rewolucja AI w biznesie to nie tylko kwestia zaawansowanych technologii, ale również głęboka zmiana w mentalności ludzkiej oraz w wymaganych kompetencjach pracowników” – mówi Michał Czeredys, prezes firmy Arcus. Zwraca uwagę na znaczący wzrost zainteresowania polskich firm AI, co przekłada się na wyższe przychody i innowacyjność. Wyzwaniem pozostaje jednak zapewnienie odpowiednich szkoleń i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Edukacja kluczem do sukcesu

Proces adaptacji technologii AI nie może obejść się bez edukacji. “Aby maksymalnie wykorzystać możliwości nowych narzędzi i przynieść firmie największe korzyści, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich szkoleń, które przygotują zespół do efektywnej pracy z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań IT” – wyjaśnia Michał Czeredys. Problemem jest brak podstawowych umiejętności cyfrowych u znacznej części pracowników oraz trudności w rekrutacji kandydatów z odpowiednimi kompetencjami.

Przywództwo i otwartość na zmiany

Adaptacja nowych technologii zależy również od postawy liderów firm. Sławomir Jędrzejczak, ekspert ds. rekrutacji, zauważa, że obecnie od kandydatów na stanowiska kierownicze oczekuje się nie tylko wiedzy o AI, ale również umiejętności analizy danych i cyberbezpieczeństwa. To od liderów zależy, jak szybko ich zespoły zaadaptują się do zmian.

Przyszłość AI i wyzwania

Pomimo szybkiego wzrostu zainteresowania AI, firmy napotykają na przeszkody, takie jak ograniczony wybór dostawców i trudności z adaptacją nowych technologii. Michał Czeredys wierzy jednak, że jesteśmy u progu nowej ery, w której rynek AI będzie się dynamicznie rozwijał, oferując coraz więcej rozwiązań.

Raport AWS i doświadczenia praktyków biznesu wskazują, że mimo wyzwań związanych z wdrożeniem AI, przeważają pozytywne emocje i ekscytacja możliwościami, jakie technologia ta otwiera przed firmami. Kluczem do pełnego wykorzystania jej potencjału są inwestycje w edukację i rozwój kompetencji cyfrowych pracowników.