Logo onet.biznes


Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. komentuje na łamach serwisu Onet.pl wyniki finansowe firmy za rok 2015. W 2015 r. Arcus S.A. wypracował 5,48 mln zł zysku z działalności operacyjnej wobec 6,79 mln zł straty w 2014 r.  Skonsolidowany zysk netto w 2015 r. wyniósł 1,76 mln zł wobec 11,79 mln zł straty rok wcześniej. Natomiast zysk operacyjny osiągnął poziom 2,98 mln zł w stosunku do 16,4 mln zł straty w 2014.

W artykule Michał Czeredys wyjaśnia, że rok 2015 był dla Grupy Arcus okresem intensywnej pracy na poprawą wyników, które w 2014 roku nie były na satysfakcjonującym poziomie. I jak wyjaśnia działania zostały przeprowadzone skutecznie: spółka odnotowała wzrost przychodów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. To zdecydowanie poprawiło wyniki: w 2015 r. firma wypracowała 5,48 mln zł zysku z działalności operacyjnej wobec 6,79 mln zł straty w 2014 r. 

Znaczna poprawa wyników w 2015 roku to efekt przeprowadzonych inwestycji w rozwój kompetencji związanych z tworzeniem kompletnego środowiska druku. Strategia Arcus koncentruje się na zaawansowanych usługach informatycznych wspierających efektywność klientów w wielu aspektach ich działalności. Oferta opiera się nie tylko na drukarkach urządzeniach wielofunkcyjnych Kyocera, ale także na oprogramowaniu do zarządzania drukiem, usługach audytu, wdrożeniach systemów wydruku, dzierżawie urządzeń wielofunkcyjnych, outsourcingu druku, systemach obiegu dokumentów, rozwiązaniach do zarządzania flotą pojazdów z oferty spółki T-matic Systems, czy systemach ERP i narzędziach zunifikowanej komunikacji wdrażane z Microsoftem przez Arcus Systemy Informatyczne. Bogata oferta oparta o zaawansowane usługi pozwala uzyskiwać wyższe marże niż w przypadku sprzedaży sprzętu i oprogramowania.

Według Prezesa Michała Czeredysa właśnie w tym kierunku będzie rozwijać się Grupa Arcus. Pełna treść artykułu:

http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/zysk-netto-arcusa-to-wynik-wczesniejszych-inwestycji-spolki-w-rozwoj/6c0q7j