Logo Arcus


W imieniu Zarządu Arcus SA informujemy, że w związku z czynnościami prowadzonymi przez CBA dot. postępowania w sprawie przetargu dla ZUS o numerze TZ/271/21/14 „na zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45 miesięcznym serwisem” Spółka wstrzymuje się od udzielania informacji w ww. zakresie.

 

Arcus SA nie jest stroną w obecnie prowadzonym przez ZUS postępowaniu, ponieważ  Spółka została wykluczona z wyżej wymienionego przetargu.

Z poważaniem,
Michał Gembal
Rzecznik prasowy Arcus SA